Arbetsgrupper

Förutom styrelse, revisorer och valberedning har Enhet olika arbetsgrupper.
Då Enhet är i full utveckling och därmed organiserar om bland grupperna, så listas de ej upp här.

Om du önskar bli aktiv – så är du mer än välkommen!

Hör i så fall av dig till oss. Skicka oss ett mail och tala om vad du vill bidra med, så hör vi av oss till dig.

Skicka på : info@enhet.se.