Basinkomst  – även kallat medborgarlön

Basinkomst (även kallat medborgarlön i andra sammanhang) är en av Enhets viktigaste reformer inom ramen för Existenslinjen, där liv är mer än arbete.

Basinkomsten stödjer utvecklingen till ett samhälle på människans och naturens villkor.

Basinkomst är en frihetsreform, en villkorslös utdelning till alla myndiga medborgare.

• Är hög nog för att kunna leva på
• Samma belopp för alla
• Betalas ut individuellt
• Fri från motprestation

Basinkomst ger följande fördelar för samhället, människan och naturen:
1. Ett enkelt och begripligt system som är tryggt och hållbart.
2. Ett system där alla får ta del av våra gemensamma resurser.
3. Frihet för alla människor att välja sin väg i livet.
4. Minskad belastning på naturen och miljön.

Vi anser att en omställning i samhället från arbetslinjen till Existenslinjen behövs. Vi tycker att basinkomsten är en viktig del i övergången till Existenslinjen och bör införas så snart som möjligt.

När det gäller införandet av basinkomst finns det många frågor att ta ställning till. Frågor som det finns många olika svar på och ju fler vi är som tänker och engagerar oss desto bättre. Exempel på frågor:

• Hur stor behöver basinkomsten vara för att räcka till mat och husrum?
• Från vilken ålder ska basinkomst erhållas?
• Skall basinkomsten beskattas?