Namn och ort: Catarina Bäckstrand, Klavreström

E-post: catarina.backstrand@enhet.se

Roll i Enhet: Språkrör

Varför medlem i Enhet: Partiprogrammet stämmer överens med mina värderingar och tankar om ett samhälle med helhetsperspektiv.

 Vad vill du åstadkomma/vad är din agenda i Enhet: Ett första delmål är att öka antalet medlemmar. Det skulle vara fantastiskt att få vara med om att föra fram Enhet till ett parti med partistöd.

Vad är din drivkraft i livet: Engagemang för det jag tror på, det är min stora drivkraft.

En eller flera av dina talanger: En av mina talanger är just min drivkraft som kommer ur mitt engagemang. Eftersom jag har en multipotential personlighet kan jag i rätt jordmån bidra med min problemlösande förmåga, fungera i strategiska roller men även i komplexa eller helt nya situationer, samt skapa tydlighet och riktning för organisationens arbete.

Som språkrör, tillsammans med övriga medarbetare, vill jag föra ut Enhets partiprogram i linje med de beslut som tas i styrelsen tillsammans med medlemmarna. För att vinna väljare finns inga genvägar – vi måste väcka intresse för Enhets idévärld och vad den innebär, men också kunna visa hur vi har tänkt oss att vi ska nå dit. Hur ser det ut när vi är där?