OMRÅDE KONTAKT
Enhets kansli per post Enhet
Abbedissavägen 27
746 95  Skokloster
Enhets kansli per mail/Enhets hemsida och styrelsen Ann-Marie Lindholm
info@enhet.se
Enhets kansli per telefon 08-437 653 16
076-148 12 00
Medlemsregister medlemsregistret@enhet.se
Ekonomiansvarig/kassör ekonomi@enhet.se
IT-ansvarig Peter Ericsson
peter.ericsson@enhet.se
Materialansvarig Barbro Geschwind
bm.geschwind@gmail.com
Beställ material under ”Material” här på hemsidan