exlinj

Existenslinjen – en väg i samklang med vår planet

Dagens tal om arbetslinjen påminner om den medeltida uppfattningen att allt kretsade kring jorden. Vi kan nu stå inför en lika stor omställning i vår syn på livet som under renässansen på 1500-talet, när mänskligheten började överge uppfattningen att jorden var universums centrum. Och globalt har omställningen börjat.

Enhet kallar vägen till det framväxande samhället för Existenslinjen.
Vägen till ett samhälle där liv är mer än arbete och där varje individ blir sedd, hörd och bekräftad. Enhet anser att människan har en inneboende kraft att i frihet skapa sin egen väg i livet och att inre frid skapar yttre fred.

Existenslinjen är vägen till ett samhälle där alla människor har samma värde på grund av sin existens och inte på grund av vad de presterar.

Existenslinjen är en väg att utveckla samhället tillsammans och innebär ökad närdemokrati och ett stärkt lokalsamhälle. Enhet vill att beslut i största möjliga utsträckning fattas lokalt av de människor som berörs av besluten.

Enhet vill tillsammans med dig ta steget in på Existenslinjen med en gemenskap, en enhet, mellan människor samt mellan människan och allt som existerar.

Existenslinjen innebär att alla människor har lika rätt till bastrygghet oavsett vad som händer i livet. Enhet utvecklar, och strävar efter att införa, en ny välfärdsmodell som innefattar basinkomst där alla får ta del av samhällets ekonomiska utveckling. Existenslinjen ger alla människor möjlighet till ett liv fyllt av mening och där alla människors existens har lika värde. Enhets strävan är ett samhälle där varje individs unika förmågor uppskattas och mångfalden tas tillvara. Ett samhälle där barn, ungdomar och vuxna når sin fulla potential som människor, med kreativitet och glädje.

Existenslinjen utgår från att vår planet har ändliga resurser och att samhällets utveckling anpassas därefter. Enhet menar att en omställning till en livsstil som gynnar klimat, hälsa, djur och miljö är möjlig och strävar efter ett samhälle där beslut är hållbara i flera generationer framåt.

Enhet är för Existenslinjen och för ett samhälle på människans och naturens villkor.