Enhet arbetar för en attitydförändring som på ett medvetet sätt ifrågasätter de tankar, föreställningar och attityder som råder i samhället. Du som vill se ett samhälle som bejakar och tillgodoser människans alla behov, inte bara de fysiska, kan rösta på Enhet i riksdagsvalet och eventuellt också i kommun- och landstingsval.

Så här fungerar det rent praktiskt inom Enhet:

 • Enhet administreras av ett antal Enhetsmedlemmar på olika orter i Sverige – Se kansliet.
 • Vi håller på och bygger upp ett kontaktpersonsnät över hela Sverige med kontaktpersoner  i varje län och helst också i varje stad.
 • Allt arbete inom Enhet sker än så länge ideellt.
 • En gång per år har Enhet årsmöte där alla medlemmar är välkomna att besluta om Enhets inriktning, visioner och politik, samt välja styrelse, språkrör m.m.
 • Enhet har en styrelse som skall hålla Enhet ”på spåret” och tillsammans med medlemmarna föra Enhet vidare. Styrelsen har telefonmöte varje månad, och har i sin tur ett arbetsutskott (au) som förbereder styrelsens möten.
 • Det finns också en rad olika arbetsgrupper inom Enhet med medlemmar som arbetar med olika saker. Dessa håller vanligtvis kontakt via mail och telefonmöten.
 • Informationsbrev till medlemmarna skickas vid behov ut med snigelpost.
 • Kansliet skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna via mail med information om vad som är på gång.
 • Alla medlemmar erbjuds ibland utbildning inom olika områden, t.ex. kommunikation.
 • Minst 2 ggr/år har vi Enhetsträffar för samtliga medlemmar, varav ett årsmöte.
 • Inom Enhet uppmuntras och stöds skapandet av små lokala Enhetsgrupper runt om i landet.* Vill du vara med i en grupp eller skapa en grupp på din ort, kontakta kansliet.

* Målsättningen med grupperna är att skapa förutsättningar för att kunna uttrycka Enhets budskap och visioner. Vi behöver relationer med andra människor för att lära känna oss själva, samt stödja och vägleda varandra. Ytterligare en målsättning för de lokala grupperna är att utveckla Enhet till ett alternativ i kommunalvalet.

Länkar

Kansliet

Kontaktpersoner

Styrelse