Medborgarandel respektive medborgarlön

En andel är t.ex. bostadsrätt (andel i en bostadsförening), en aktie (andel i ett företag). Medborgarandel är för mig att ha / vara berättigad till en andel, i vårt fall landet Sverige.

Andelens värde är vad vi bestämmer den till. Jag har som utgångspunkt en procent av BNP, som är måttet på vad landet producerar under t.ex. ett år. Går det bra för landet blir andelen större. Går det dåligt för landet blir andelen lägre.

Lön är den beteckning vi har på att någon gjort ett arbete och får betalt för det. Om du har jobbat en månad för kommunen med att organisera skolan så får du en månads medborgarlön.

Basinkomst är enligt min mening en blandning mellan andels- och lönebegreppet.

Enhet vill att alla medborgare ska ha rätt till en ovillkorad andel (alltså inte lön för produktion) i Sveriges ekonomi. För en hel del människor innebär det att andra beslutade andelar successivt kan tas bort, som t.ex. försörjningsstöd från kommuner, aktivitetsersättningar, arbetslöshetsbidrag etc som ju inte delas ut till alla och av en massa krångliga skäl. Istället har man som medborgare en årlig andel.

LO Landin, Maj 2017
Valkampanjsledare i Enhet och sektionsansvarig för Strategi i Kommunikationsutskottet