Kort om Enhet

Enhet är ett politiskt parti som vill formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni. Både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ.  Den brist på fred vi ser i världen är en konsekvens av den brist på harmoni vi känner i vårt inre. Vi menar att inre frid är en förutsättning för yttre fred. Därför måste allt arbete för att förändra samhället gå hand i hand med att också förstå och förändra oss själva.

Enhet är en ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen. Samhällets värdegrund behöver vila på medkänsla och solidaritet, på att vi behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade. En globalt mänsklig etik som är en gemensam nämnare hos jordens alla folk oberoende av nationalitet, ålder, kön, livsåskådning eller kulturtillhörighet. Vi är alla delar av en och samma helhet, och därför har vi tillsammans ett gemensamt ansvar. Ett ansvar som bygger på medmänsklighet, samarbete och syskonskap.

Människan har både fysiska, själsliga och existentiella behov. För att vara i harmoni behöver alla delar få plats, inte minst de inre behoven av kärlek, trygghet och frid. Grunden till ett hållbart samhälle börjar inom varje individ. Därför arbetar Enhet för ett samhälle som ser, förstår och bejakar alla dessa behov.

Välkommen att läsa mer om Enhets visioner och konkreta politik här på vår hemsida. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller förslag.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech