Om medlemsskap

Är du intresserad av att Enhets tankar och budskap ska leva vidare och spridas i samhället?
Vill du ha fortlöpande information om vårt arbete?
Söker du en meningsfull gemenskap för att skapa en harmonisk värld?
Det får du om du väljer att stödja Enhet som medlem.

Till skillnad från andra partier tillåter Enhet att man också är medlem i andra partier. Vi ser inget problem med att vara medlem i flera partier samtidigt, om någon skulle önska det.

Ditt medlemskap är grunden för vår existens och en sporre för vårt fortsatta arbete. Skriv tydligt ditt namn, din adress och ditt telefonnummer på din inbetalning, samt ange att du är ny medlem. Vill du få fortlöpande aktuell information, skriv även din epostadress. Då kommer vårt nyhetsbrev till medlemmarna till dig. Vi har ingen fastställd årsavgift, utan du betalar ett medlemsstöd med en valfri summa.

Bli medlem!

Bli medlem direkt här på vår hemsida eller så kan du även sätta in pengar på vårt plusgirokonto.

Enhets plusgiro:       684584-6

Skriv ditt namn, adress och gärna också ditt telefon nr. och din e-postadress. Som medlem erbjuds du:

  • Fortlöpande informationsbrev och kallelser till årsmöte och medlemsträffar. Har du e-post  så skickar vi dig vårt nyhetsbrev varje månad.
  • Delta i Enhetsträffar för samtliga medlemmar minst 2 ggr/år, varav ett årsmöte.
  • Rösträtt på årsmöte och medlemsmöten samt möjlighet att bli vald till förtroendeuppdrag inom Enhet.
  • Möjlighet att starta en Enhetsgrupp på din ort – eller delta om det redan finns en.  I de lokala grupperna stöder vi varandra i vår personliga utveckling, samtidigt som vi försöker sprida Enhets visioner och politik i vår kommun. Grupperna syftar också till att studera Enhets visioner och politik och förankra dem i våra egna liv och i samhället, kanske genom att delta i nästa kommunalval.
  • Flera olika möjligheter att arbeta aktivt för Enhet, om du så vill, t.ex. som kontaktperson på din ort, eller i någon av våra många arbetsgrupper.

Enhets grundläggande dokument är Visionsprogrammet och Partiprogrammet. Partiprogrammet som är en konkretisering av Enhets visioner hittar du under ”Visioner & Politik”.

Enhets aktiviteter styrs dels av varje enskild medlems engagemang och dels av medlemsintäkter och gåvor.
Enhet har inga andra inkomster och är därför beroende av ditt ekonomiska stöd.
Stöd gärna Enhet med extra bidrag om du har möjlighet – dessa läggs undan i en valfond så att vi kan annonsera, trycka valsedlar, affischer och informationsmaterial inför valet.

Allt arbete sker än så länge helt ideellt. Läs gärna igenom Hur Enhet fungerar så får du veta mer.

 Varmt välkommen till Enhet!