Om hanteringen av personuppgifter

När du blir medlem

När du går med i Enhet och blir medlem registreras du i Enhets medlemsregister. Personuppgifterna hanteras i enlighet med personuppgiftslagen, PuL. Uppgifterna kommer bara att användas inom Enhet, eller för Enhets medlemsutskick, aktivitetsutskick och medlemsstatistik.

Dina personuppgifter förs vidare till den närmsta kommun- och regionavdelning där du blir medlem. Detta för att ni ska få kontakt med varandra. Personuppgifterna hanteras enbart av personer med speciell behörighet för att hantera medlemsregistret.

I medlemsregistret registreras:  namn, adress, e-post, telefon/mobilnummer. För att du ska kunna ta del av våra nyhetsbrev och andra utskick, vill vi att du uppger telefon/ mobiltelefon och e-post.

Om du inte förnyar din medlemsavgift inom ett år (påminnelse skickas ut i god tid) så finns du kvar som aktiv medlem i ytterligare två månader.
Vår förhoppning under den tiden är att du återkommer som medlem. Vill du omedelbart bli borttagen, så lägg ett mail på medlemsregistret@enhet.se

Du har rätt att en gång per år få information om vad som finns i medlemsregistret om dig och att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade.
Begär det via medlemsregistret@enhet.se

Om du ger en gåva

När du, som medlem, ger en gåva registreras du i medlemsregistret. Personuppgifterna hanteras i enligt med personuppgiftslagen, PUL. Uppgifterna kommer bara att användas inom Enhet.

Övriga gåvor hanteras av ekonomienheten för redovisning där personuppgifterna hanteras enligt personuppgiftslagen, PUL. Uppgifterna kommer bara att användas inom Enhet i redovisningssyfte. Uppgifter om personer som lämnat gåvor till ett värde över 22 200 kr, inklusive gåvans storlek, kommer att offentliggöras genom Enhets rapport till Kammarkollegiet.

Gåvor registreras för att kunna redovisa stora gåvor enligt Lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier och för att kunna kontakta dig. Eftersom Enhet helt har sin finansiering från medlemmar och bidragsgivare, kanske vi kontaktar dig med en förfrågan om ytterligare gåvor.


Rätt att vara hemlig med sitt medlemskap

Medlemmar i politiska partier har rätt att hålla sitt medlemskap hemligt. Information om detta finns att läsa i Välkomstbrevet som skickas till alla nya medlemmar. Utöver detta sker endast registrering i de tjänster som används för betalning av medlemsavgiften.

Sociala medier

Enhet samlar inte in någon information via sociala medier. På dessa plattformar är det du själv som väljer om du är aktiv eller ej. Du kan välja att vara det i öppna grupper eller i slutna medlemsforum. Det är du själv som avgör.

Personuppgiftsansvarig: Enhet

Kontakt: Marina Grönlund, medlemsregistret@enhet.se