Enhets årsmöte 2012 beslutades att ett partiprogram skulle tas fram för en mer konkret politik än den Enhet hittills kommunicerat. Enhets Partiprogramsgrupp bildades och arbetade under 2012 med att formulera ett förslag till partiprogram. Förslaget var ute på två remissrundor bland Enhets medlemmar och sympatisörer och antogs sedan i januari 2013.

Partiprogrammet finns att hämta och läsa i sin helhet här: PDF-format.

Du kan läsa vårt partiprogram genom att följa menyn till höger.