Ett kapitel om Demokrati, Delaktighet, Internetövervakning, Förtroendevaldas löner och förmåner, samt Jämlikhet och Jämställdhet

Allas erfarenhet behövs

Dagens system med en representativ demokrati, där vi överlåter makten till partier, har stora brister. Historiskt har den haft sin viktiga betydelse när samhället utvecklades från att makten var koncentrerad till kungen, kyrkan och de allra rikaste, till dagens system där varje myndig person har rösträtt.

Vi anser att tiden nu är mogen att utveckla en fördjupad demokrati. Vi anser att som ett komplement till dagens system ska varje myndig person få möjlighet att själv rösta i viktiga samhällsfrågor, utan att behöva gå en omväg via ett politiskt parti. Alltså en form av direktdemokrati. Detta kan utvecklas på flera olika sätt, bland annat med hjälp av Internet. Vi föreslår att detta först prövas i mindre skala för att sedan utvärderas. Enhet anser att 4%-spärren till riksdagen sänks.

Ingen vet allt, men varje människa har mycket att bidra med genom sina erfarenheter. Till exempel av att vara student, förälder, anställd, egenföretagare, patient, hyresgäst, boende på ett äldreboende eller behandlingshem, anhörig till en sjuk eller handikappad. Beslut blir så mycket bättre om de som är berörda av dem får vara med tidigt i processen. Delaktighet gör också människor mer engagerade i det vi har gemensamt, och grunden för en levande demokrati är ju vårt eget engagemang. Därför ska makt och ansvar så långt som möjligt koncentreras till människors lokala samhälle.

Bristande delaktighet innebär slöseri med resurser, ekonomiska såväl som mänskliga, om inte människors kunskap och erfarenhet tas till vara genom att man lyssnar och låter dem delta i förberedelser och beslut.

Vi föreslår att vid sidan om de fackliga organisationernas rätt att förhandla med arbetsgivaren ska också all personal som är berörd av beslut få möjligheter att delta i planering inför beslutet. Det ska alltså finnas en typ av remissarbete bland personal på alla arbetsplatser och skolor.