Förtroendevaldas löner och förmåner

Dagens löner för riksdagsledamöter anser vi är för höga. Politiska uppdrag är förtroendeuppdrag, och lönen ska inte vara den främsta drivkraften. Politiska uppdrag är för människor med visioner och idéer och som brinner för att genomföra dem, för samhällets bästa. Med alltför höga ersättningsnivåer finns det en risk att det istället blir pengar, arvoden och förmåner som lockar. Därför vill vi införa ett maxbelopp för riksdagsledamöters månadslön på ett Prisbasbelopp, enligt socialförsäkringsbalken. Prisbasbeloppet är 2013 på 44 500 kronor.

Rimligare löner motverkar politikerförakt men också långsitteriet i riksdagen och skapar en mer naturlig rotation bland politiska uppdrag.

Det är viktigt att riksdagsledamöters löner, ersättningar och pensioner är öppet redovisade och att reglerna är tydliga. Ett lönesystem med rimliga löner utan tilläggsförmåner och utan ersättning vid avslutat uppdrag är att föredra.

Riksdagsledamöters arbetstider ska också vara rimliga. Det finns ingen anledning till att de ständigt ska vara tillgängliga.

Enhet vill att det utreds vilken nivå höga befattningar inom kommun, stat och landsting ligger på när det gäller lönesättning, bonusar och pensionsavtal. Enhet vill utforma lönesystem för dessa anställda som känns etiskt rätt för Sveriges skattebetalare.