Ett kapitel om Barnsorg, Äldreomsorg och Familjefrågor

Att bära varandra

Enhet vill prioritera all mänsklig omsorg, såsom barn- omsorg, handikapp- och äldreomsorg. Genom införandet av en basinkomst och minskad arbetstid kommer alla att kunna ägna sig mer åt omsorg om varandra.