Ett kapitel om Ekonomi, Ränta, Naturresursdelning, Skatt och Banker

Det finns mycket gott i vårt samhälle som vi kan känna tacksamhet över. Sett i ett längre tidsperspektiv har Sverige genomgått stora förändringar. Många förändringar har varit positiva, och är resultatet av människors umbäranden och de har genomförts tack vare alla dem som vågade stå upp mot orättvisor och förtryck.

Tyvärr har vi också skapat en rad nya problem genom vårt sätt att leva. Faktum är att vår livsstil i dagens konsumtionssamhälle på sikt är ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Vi överkonsumerar, sprider ut mängder av farligt avfall och gifter, samt ökar halten av växthusgaser i atmosfären vilket innebär allt större miljökonsekvenser. I dag skapar vi utveckling och ekonomisk tillväxt på ekologins och framtidens bekostnad.

Vi behöver ändra vårt sätt att se på ekonomi och hur vi fördelar våra gemensamma resurser. För att kunna skapa en värld i harmoni behöver vi behandla naturen som ett med oss själva och prioritera livet framför dagens ensidiga ekonomiska tillväxt. Detta är grunden i den gröna ekonomi som vi arbetar för.

Vi upplever att människor i dag ofta värderas efter vad de ekonomiskt kan producera och konsumera. Vi uppfostras i en konkurrenskultur som leder till likriktning, bristtänkande och en ständig stress och jakt för överlevnad.

Vi behöver upphöra med att mäta välfärd med siffror och diagram om ekonomisk tillväxt och ökad BNP, för bakom dem finns många dolda problem som miljöförstöring, klimatförändringar, stress, utbrändhet och lidande. En evig ekonomisk tillväxt på en planet med begränsade resurser är en omöjlighet.

Vi människor behöver tjäna varandra med vårt arbete i stället för att tjäna på andras arbete. Vi behöver gå från dagens lydnadskultur till en ansvars- och fredskultur där människans inneboende ansvar och mänskliga värden får blomstra.