Beskattning på arbete

Enhet vill ändra på dagens höga beskattning av arbete. Vi anser att denna leder till en syn på arbetskraft som någonting ”onödigt ont” som arbetsgivare ständigt försöker minska på. Resultatet blir ökad arbetslöshet samt underbemanning i många viktiga yrken som kräver stor personaltäthet.

På grund av dagens system med höga skatter på arbete har vi många onödiga brister inom undervisning, vård, omsorg, jord- och skogsbruk samt inom infrastruktur.

Enhet vill minska skatten på arbete (inkomstskatt och arbetsgivaravgifter) och kompensera detta genom ökad skatt på uttag av naturresurser.