Ett kapitel om Fred, Utrikespolitik, Vapen, NATO, Europa, EU, Bistånd, Invandring, Integration och Flyktingmottagning

En värld av mångfald och enhet

Enhets vision är ett världssamarbete som samordnar jordens resurser efter människors basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet. En rättvis fördelning av jordens resurser är en viktig förutsättning för social rättvisa. En hållbar utveckling globalt kommer inte att vara möjlig så länge som fattigdomen finns kvar. Vi tror att Förenta Nationerna (FN) är rätt forum för detta arbete, och att FN ska ges större auktoritet för att kunna agera globalt med fattigdomsbekämpning, global rättvisa och konflikthantering. FN behöver göras mer öppet och demokratiskt samt bli mer effektivt både vad gäller arbetsinsatser och kostnader. Vi anser att de mäktiga ländernas makt och vetorätt i säkerhetsrådet ska upphöra.

Den stora skuldbördan som ligger på många av jordens fattigaste länder måste lyftas för att dessa länder ska kunna utvecklas.

Enhet är ett pacifistiskt parti, vilket innebär att vi tror på ickevåldsprincipen vid konfliktlösning. För oss är fred inte bara målet, utan också vägen dit. Hela världen bör avrustas, och därför tror vi att en militär avrustning i Sverige inte bara är möjlig, utan också nödvändig. Spiralen av våld som metod för konfliktlösning behöver få ett slut. Vi tror att ett viktigt bidrag till detta arbete skulle vara att Sverige visar att ett land kan avrusta och i stället lägga resurserna på att stärka människors trygghet, hälsa och harmoni. Vi tror att fred och säkerhet framför allt skapas av samarbete mellan länder, inte med militära medel. Dagens försvar bör därför på sikt omskapas till ett rent civilt försvar.

I dag deltar Sverige med militära trupper utomlands. Vi anser att Sverige inte ska ha några militära styrkor i andra länder. Som en konsekvens av detta anser vi att Sverige omgående ska dra tillbaka sina militära styrkor från Afghanistan.

Sverige ska i stället spela en roll som medlare i konflikter och gå i spetsen för civilt bistånd. Som ett led i detta arbete föreslår vi att ett Fredsdepartement skapas.