Konsumtion

Konsumtion

För att nå en hållbar konsumtion av livsmedel anser Enhet att vi behöver äta mer grönt och mindre kött. Vi behöver äta mer lokalproducerad och klimatsmart mat. Sverige ska sträva efter att vara självförsörjande i så stor utsträckning som möjligt. Det är därför nödvändigt att satsa mer på lokal produktion och konsumtion för att minska användningen av fossila bränslen och samhällets sårbarhet.

Vi anser att ursprungsmärkning av varor bör vara obligatorisk, så att alla konsumenter kan göra aktiva val för att främja miljö, djurskötsel, hälsa, arbetsmiljö och etik.

Vid offentlig upphandling är det viktigt att ta hänsyn till hur varor produceras. Enhet förespråkar rättvisemärkta produkter, vilket innebär att varorna producerats med social och etisk hänsyn, samt för att främja en hållbar utveckling i hela världen.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech