Existenslinjen – liv är mer än arbete!


Lokalt samhälle - Hur kan vi stärka det?

En av Enhets hälsofrämjande punkter i Valmanifestet, visioner och partiprogrammet är stärkt ... - Skriven av: Vitek Ronovsky

Läs mer

Hur Mår Svensk Sjukvård 2018

Den tekniska, informatiska och organisatoriska sidan av vår sjukvård är på många sätt imponerande, ... - Skriven av: Jens Jerndal, f.d. professor i Holistisk Medicin

Läs mer

Att sprida E(e)nhet

Efter Almedalen har jag nu förstått, på ett djupare plan, vad det innebär att sprida Enhet.

Vi ... - Skriven av: Vitek Ronovsky

Läs mer

Artiklar


Var med i dialogen

Var med i ÖppEnhet - Chat,röst och videosamtal med likasinnade.
Vi använder Discord som kommunikationsplattform.
Beställ inbjudan genom att skicka din e-post adress.


OBS! Enhet sparar INTE din e-post adress.
Vänligen respektera Enhets förhållningssätt i ÖppEnhet.