Enhets människosyn bygger på insikten om varje människas potential och inneboende kraft.
     Medborgarandel frigör kreativitet som leder till valfrihet och meningsfull sysselsättning. Genom närdemokrati flyttas besluten närmare individen, vilket ger förutsättningar för ökad omsorg, hälsa och välbefinnande.
     Förändring börjar inifrån. Vi skapar yttre fred genom inre frid.

Medborgarandel ersätter nuvarande bidragssystem och är en lönsam investering i mänskliga resurser. Det leder till en generell hälsoreform för hela samhället. Utbildning med helhetssyn utvecklar människors inneboende potential och leder till ett harmoniskt samhälle. Vi organiserar samhället så att det främjar mänskliga relationer, småskalighet och rättvis handel.

Enhet menar att det pågående paradigmskiftet leder till ett ökat medvetande och en hållbar planet. Vi prioriterar livet och ekologin framför ekonomin. Att bevara jordens naturresurser är en förutsättning för överlevnad med livskvalitet och det kräver samarbete över nationella gränser. Vapenexport ska upphöra och Sveriges utrikespolitik ska bygga på allianser för fred.