Almedalen 2018

Enhet talar på Donners plats varje dag mellan 14.00 och 15.00.