Bli medlem

Är du intresserad av att Enhets tankar och budskap ska leva vidare och spridas i samhället? Vill du ha fortlöpande information om vårt arbete? Söker du en meningsfull gemenskap för att skapa en harmonisk värld? Det får du om du väljer att stödja Enhet som medlem. Till skillnad från andra partier tillåter Enhet att man också är medlem i andra partier. Vi ser inget problem med att vara medlem i flera partier samtidigt, om någon skulle önska det.

Ditt medlemskap är grunden för vår existens och en sporre för vårt fortsatta arbete. Vi har ingen fastställd årsavgift, utan du betalar ditt medlemsstöd med en valfri summa.

Vid förnyelse av medlemskap anger du samma e-postadress som när du blev medlem.

Medlemmar i Enhet väljer att följa våra förhållningssätt och stadgar
Enhet Förhållningssätt | Enhet_Stadgar.pdf

Dra den gula knappen till önskad medlemsavgift.

Det förvalda beloppet är rekommendation. Du kan givetvis ändra beloppet till vad som passar dig. Belopp måste dock vara minst 10 kr vid betalning med kort. (På grund av att betalningssystemet kräver detta)