Partiprogram

Partiprogrammet är under uppdatering och revidering. Det planeras att presenteras den första november 2017. Klicka på "fördjupa dig" så kan du läsa hela partiprogrammet.


INLEDNING

Enhet vill vara ett politiskt alternativ till det i dag rådande materialistiska synsättet. En ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.

Enhet vill formulera en helhetssyn på människan och samhället. Enhets grund vilar på en förståelse för alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ.

Människan har både fysiska, själsliga och existentiella behov. För att vara i harmoni behöver alla delar få plats, inte minst de inre behoven av kärlek och trygghet. Grunden till ett hållbart samhälle finns inom varje individ. Därför arbetar Enhet för ett samhälle som ser, förstår och bejakar dessa behov.

Samhällets värdegrund behöver vila på medkänsla och solidaritet, på att vi behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade. Det behövs en global, mänsklig etik som en gemensam nämnare för jordens alla folk oberoende av nationalitet, språk, ålder, kön, livsåskådning eller kulturtillhörighet. Vi är alla delar av en och samma helhet. Därför har vi tillsammans ett ansvar för helheten. Ett ansvar som bygger på medmänsklighet, samarbete och syskonskap.

”Det finns en sak starkare än alla arméer i världen, och det är en idé vars tid har kommit.” Victor Hugo

Läs hela partiprogrammet genom att klicka på "Fördjupa dig" knappen nedan.

Handgjord med kärlek av
© 2017 RabbitEye AB
eh.rel.02.00