Valmanifest

Partiet Enhet – alternativet framåt

Sverige är ett fantastiskt land att leva i. Med 500 år av relativt enhetligt styre och med 200 år i fred har Sverige som nation utvecklat ett högt välstånd, tillåtande normer, ökad jämställdhet mellan könen, självklara rättigheter för barn och unga i ett samhälle byggt på samarbete, vilket har krävts för att överleva i ett bistert klimat.

Resultatet har blivit en övergripande samsyn om samspelet människor, djur och natur och en samdrift för att både bruka och bevara, vilket gjort att vi svenskar kunnat göra allt större energiuttag per person utan att våra lokala resurser utarmats och vår lokala miljö förstörts. Det är naturligt att en sådan välordnad idyll blir föremål för omvärldens intresse.

Men inte bara Sverigebilden utsätts nu för stort förändringstryck. Alla gamla bilder och mönster håller på att förändras. Och skälet är, som de flesta vet, att ny teknik förändrar människan, att kunskap sprids till allt fler, och att med ökad kunskap ökar också människors valfrihet och valfriheten förändrar världen.

  • Målet för den lokala samhällsnivån är hälsa och stärkt lokalt inflytande för alla medborgare.
  • Målet för den kommunala och statliga nivån är att uppnå ett gemensamt ansvar och ökad insyn i övergripande samhällsfrågor.
  • Målet för den internationella nivån kan sammanfattas som alliansfrihet för fred.