Talespersoner

Namn och ort: Catarina Bäckstrand, Klavreström

Varför medlem i Enhet: Partiprogrammet stämmer överens med mina värderingar och tankar om ett samhälle med helhetsperspektiv.

 Vad vill du åstadkomma/vad är din agenda i Enhet: Ett första delmål är att öka antalet medlemmar. Det skulle vara fantastiskt att få vara med om att föra fram Enhet till ett parti med partistöd.

Vad är din drivkraft i livet: Engagemang för det jag tror på, det är min stora drivkraft.

En eller flera av dina talanger: En av mina talanger är just min drivkraft som kommer ur mitt engagemang. Eftersom jag har en multipotential personlighet kan jag i rätt jordmån bidra med min problemlösande förmåga, fungera i strategiska roller men även i komplexa eller helt nya situationer, samt skapa tydlighet och riktning för organisationens arbete.

Som talesperson, tillsammans med övriga medarbetare, vill jag föra ut Enhets partiprogram i linje med de beslut som tas i styrelsen tillsammans med medlemmarna. För att vinna väljare finns inga genvägar – vi måste väcka intresse för Enhets idévärld och vad den innebär, men också kunna visa hur vi har tänkt oss att vi ska nå dit. Hur ser det ut när vi är där?

                              

Namn och ort: Anders Axner, Skokloster

Vem är jag och varför är jag talesperson för Enhet?

Jag heter Anders Axner och är en av talespersonerna för Enhet. Jag är född i Vreta kloster vid Roxens strand utanför Linköping. Till utbildningen är jag civilingenjör. Efter studierna flyttade jag till Stockholm, och bor sedan tjugo år tillbaka i Skokloster vid Mälarens strand, fyra mil från Uppsala.

Jag lärde mig att meditera för fyrtio år sedan och har sedan mediterat regelbundet morgon och kväll. Jag fick kontakt med Enhet år 2006 och blev genast medlem. Jag gillade Enhets tankar som stämde väl överens med de insikter jag fått genom meditation och annan personlighetsutveckling. Mitt aktiva engagemang för Enhet började 2013. Jag hade då slutat mitt arbete på Ericsson, fått avtalspension och tid att engagera mig för Enhet.

Det jag gillar med Enhet är helhetssynen: 
Att Enhet har visioner som beskriver ett gott samhälle för människor djur och natur.
Att Enhet har ett arbetsätt med tyst stund, cirkelmetod och empatisk kommunikation som gör att var och en blir lyssnad på och att vi fokserar på att skapa det som vi önskar, (inte lägger kraft på att motarbeta det vi inte önskar).
Att Enhet, genom Existenslinjen, sätter kärleken till moder jord, djur och medmänniskor i centrum för alla aktiviteter och beslut, (inte rädslan och egoismen som annars är så vanlig).

Enhet har ett genomtänkt partiprogram med kraftfulla åtgärder för att förverkliga FN´s deklaration om mänskliga rättigheter i praktiken. Åtgärder som minskar klyftorna mellan rika och fattiga, håller tillväxten på en nivå som jorden klarar. Åtgärder som minskar stress och gör det möjligt för människor att uttrycka sin individuella kreativitet. Åtgärder som, kort sagt, skapar balans på alla nivåer, både individuellt och i samhällen, städer och länder.

Jag ser många positiva tecken på att nytt samhälle är på väg, genom att så många människor engagerar sig för hälsa, fred, hållbarhet och medmänsklighet, både individuellt och genom olika grupper och organisationer.
Det jag önskar är att Enhet ska ha rollen att kanalisera dessa medvetna och konstruktiva människors engagemang ur politisk synvinkel. Att de blir medlemmar, är med och utvecklar Enhets partiprogram och representerar Enhet i riksdag, landsting och kommuner. Jag ser framför mig att Enhet är ett politiskt parti som består av människor besjälade av att göra vår planet till den underbara plats vi vet att den kan vara. Människor som tillsammans förverkligar visionerna om ett gott samhälle, accepterar oss själva och varandra som vi är, stöder varandera att utvecklas och leva de liv vi önskar, och skapar en ny politik byggd på empatiskt samarbete, långsiktighet och helhetssyn.