Styrelsen


Roll: Styrelseordförande
E-post: vitek.ronovsky@enhet.se

Vitek Ronovsky

Jag ser ett helt nytt paradigm sprida sig långsamt men oundvikligt i världen. Min mission är att bidra till dess fullständiga förverkligande genom Enhet. För våra medel är redan närvarande i målet...


Roll: Vice ordförande
E-post: john.bark@enhet.se

John Bark

Jag är en av de som vaknat upp och funnit resonans i Enhet. Fred är vad jag krigar för. Frihet är fred. Kunskap är vägen


Roll: Kassör
E-post: pernilla.oliw@enhet.se

Pernilla Oliw

Det blir mer och mer tydligt för mig att inre frid är nyckeln. Jag vill lyfta lufta och reflektera. Som en vis kvinna sa: It´s not about the kitchen.


Roll: Sekreterare och IT-koordinator
E-post: peter.ericsson@enhet.se

Peter Ericsson

Det är jag som pysslar med IT och teknik i Enhet. Jag brinner för utbildning och den "kaordiska organisationen". Där full transparens och samtycke till beslut är viktiga komponenter för framtida organisationer.


Roll: Ledamot
E-post: jonny.andren@enhet.se

Jonny Andrén

Profil kommer snart


Roll: Suppleant
E-post: mikael.faxen@enhet.se

Mikael Faxén

Jag sporras av visionen på ett kärleksdrivet samhälle. Ett samhälle där vi samarbetar istället för konkurrerar, förstår istället för fördömer, delar istället för undanhåller, frigör istället för kontrollerar, inkluderar istället för exkluderar och vårdar istället för exploaterar. För mig står Enhet för kärlek, kärleken till oss själva, till varandra, till naturen och till planeten.


Roll: Suppleant
E-post: ulla.skog@enhet.se

Ulla Skog

Profil kommer snart


Roll: Suppleant
E-post: konrad.swenninger@enhet.se

Konrad Swenninger

Profil kommer snart