Talespersoner


Roll: Talesperson
E-post: anders.axner@enhet.se

Anders Axner

Namn och ort: Anders Axner, Skokloster

Vem är jag och varför är jag talesperson för Enhet? 

Jag heter Anders Axner och är talesperson för Enhet. Jag är född i Vreta kloster vid Roxens strand utanför Linköping. Till utbildningen är jag civilingenjör. Efter studierna flyttade jag till Stockholm, och bor sedan tjugo år tillbaka i Skokloster vid Mälarens strand, fyra mil från Uppsala.

Jag lärde mig att meditera för fyrtio år sedan och har sedan mediterat regelbundet morgon och kväll. Jag fick kontakt med Enhet år 2006 och blev genast medlem. Jag gillade Enhets tankar som stämde väl överens med de insikter jag fått genom meditation och annan personlighetsutveckling. Mitt aktiva engagemang för Enhet började 2013. Jag hade då slutat mitt arbete på Ericsson, fått avtalspension och tid att engagera mig för Enhet.

Det jag gillar med Enhet är helhetssynen: 

- Att Enhet har visioner som beskriver ett gott samhälle för människor djur och natur.

- Att Enhet har ett arbetsätt med tyst stund, cirkelmetod och empatisk kommunikation som gör att var och en blir lyssnad på och att vi fokserar på att skapa det som vi önskar, (inte lägger kraft på att motarbeta det vi inte önskar).

- Att Enhet, genom Existenslinjen, sätter kärleken till moder jord, djur och medmänniskor i centrum för alla aktiviteter och beslut, (inte rädslan och egoismen som annars är så vanlig).

Enhet har ett genomtänkt partiprogram med kraftfulla åtgärder för att förverkliga FN´s deklaration om mänskliga rättigheter i praktiken. Åtgärder som minskar klyftorna mellan rika och fattiga, håller tillväxten på en nivå som jorden klarar. Åtgärder som minskar stress och gör det möjligt för människor att uttrycka sin individuella kreativitet. Åtgärder som, kort sagt, skapar balans på alla nivåer, både individuellt och i samhällen, städer och länder.

Jag ser många positiva tecken på att nytt samhälle är på väg, genom att så många människor engagerar sig för hälsa, fred, hållbarhet och medmänsklighet, både individuellt och genom olika grupper och organisationer.

Det jag önskar är att Enhet ska ha rollen att kanalisera dessa medvetna och konstruktiva människors engagemang ur politisk synvinkel. Att de blir medlemmar, är med och utvecklar Enhets partiprogram och representerar Enhet i riksdag, landsting och kommuner. Jag ser framför mig att Enhet är ett politiskt parti som består av människor besjälade av att göra vår planet till den underbara plats vi vet att den kan vara. Människor som tillsammans förverkligar visionerna om ett gott samhälle, accepterar oss själva och varandra som vi är, stöder varandera att utvecklas och leva de liv vi önskar, och skapar en ny politik byggd på empatiskt samarbete, långsiktighet och helhetssyn.


Roll: Talesperson - Utbildning
E-post: annika.wesche@enhet.se

Annika Wesche

Medlem sedan 2006.

Varit språkrör, suttit styrelsen mm mm. Jag vill ha ett mänskligare samhälle, ett samhälle där vi mår bra och har ett bra liv, ett samhälle med små inkomstskillnader, där natur och djur sköts om på bästa sätt, där miljötänket är stort, vi alla kan ta egna val vad det gäller vård och skola, där vi tar ansvar för oss själva och vår omgivning.

Det viktigaste för mig som talesperson för utbildning: Förändrad lärarutbildning med emfas på människokännedom, konflikthantering, människans utveckling och behov. Minska dokumentationen för lärarna. Höja lärarnas status. Förbättra skolmiljön, till gagn för alla som vistas där. För föräldrarna fritt val av skolform för deras barn.


Roll: Talesperson - Demokrati
E-post: lo.landin@enhet.se

Lars-Olof Landin

Medlem i Enhet sedan år 2012

Varför är du medlem i Enhet?
Jag anser att Enhet har det bästa politiska programmet i Medvetandeeran Bortom Arbetslinjen som vi med full fart, med mycket oordning och kaos är på väg in i.

Vad vill du uppnå som talesperson för ditt område?
Jag arbetar för ökat reellt medborgarinflytande och ansvarstagande, för närdemokrati, medborgarandel och att Sverige ska verka för allianser för fred.


Roll: Talesperson - Hälsa/Omsorg
E-post: asa.runander@enhet.se

Åsa Runander

Inom Enhet har jag hittat de värdegrunder jag själv vill se bland mina medmänniskor och som jag förhoppningsvis själv utvecklat genom åren, med mina barn, familj och vänner som största läromästare. De viktigaste jag lärt mig är acceptans av det som är, vikten av att lyssna på mitt hjärta och att människor måste få leva som dem de är. Det är feminina egenskaper som ska balanseras med de rådande maskulina egenskaperna till en enhet. Personlig balans skapar frid.

Människors lika värde och självstyre ska väga lika mycket för de som vistas och arbetar inom olika former av omsorg, som inom resten av vårt samhälle. Alla behövs, var och en på sitt unika vis. Då våra barn är morgondagens vuxna och de äldre är gårdagens barn av sin tid, behöver vi förändra både attityd och lön samt att personlig kompetens bör prioriteras.

Enhets tanke om medborgarandel som grund möjliggör för människor att mer fritt forma det liv man själv önskar. Ett mer balanserat livspussel frigör en enorm potential för individen att växa i sin egen kraft, självkärlek och ansvar. Vi vill också öka valmöjligheten för vilken vårdform man önskar för sin egen hälsa samt förmedla mer kunskap om förebyggande vård. Harmoniska människor skapar ett harmoniskt samhälle, det samhälle jag själv vill leva i.