Artikel

Hjälp oss att förverkliga det paradigmskifte som pågår!

Det har börjat ett paradigmskifte i Sverige och i världen som kanske innebär den största samhällsomvandlingen någonsin. Hjälp oss att förverkliga det nu!

Tanken om att lönearbete har ett värde i sig har varit grunden i det svenska arbetssamhället. Den har har varit berättigad under sin tid och spelat en viss roll för samhällsutveckling. Men detta system är nu fulländat och leder oundvikligt till kollaps i framtiden.

Enhet är ett parti som står för existenslinjen. Vi ser på människan och samhället ur ett helhetsperspektiv. Vi vill att alla människor får ta del av den välfärd som skapas varje dag oavsett hur mycket lönearbete de utför. Det kallar vi för medborgarandel! (tidigare medborgarlön eller basinkomst)

Hjälp oss att förverkliga visionen om harmoniska människor, ett tryggt samhälle och en hållbar planet genom att

    • sprida Enhets tankar och information om Enhet,
    • rösta på Enhet vid Riksdagsvalet!

Det är du som skapar förändringen.