Artikel

Hur skapas krig?

Enhet fick för någon månad sedan följande fråga:

Världen är upp och ner idag och varit så under lång tid nu.. Som medmänniska gör det ont att se alla systrar och bröder som måste lämna sina familjer och hem.. Flykting/invandrar frågan är gigantisk... Av 100 rapporterade timmar i den vanliga median finns inte en enda minut om varför/hur/vilka skapar krig med dessa förödande konsekvenser?? Jag vänder mig till sakkunnig: varför/hur/vilka skapar krig? 

Enhet har inte något "färdigt" svar på denna viktiga fråga. Jag har därför läst och frågat vad visa män och kvinnor anser, och kommit fram till detta:

Tanken om kollektivt medvetande är grundläggande. Att alla individer i ett land bidrar till landets kollektiva medvetande med sina tankar, känslor och handlingar.

Enkelt förklarat är det så att alla tankar, känslor och handlingar hos varje individ påverkar energierna i det kollektiva medvetandet. Detta är inte något som syns och är därför svårt att förhålla sig till. Om vi tänker oss att du läser om något obehagligt så påverkas du troligtvis känslomässigt av det. Dessa känslor skapar energier, som kan påverka andra runt omkring dig, och som i sin tur påverkar andra och så vidare. Om det sedan är flera som upplever liknande känslor så förstärks dessa kvaliteter. Dessa energier från alla individer skapar det kollektiva medvetandet.

Vad få känner till är att det kollektiva medvetandet avgör vilka ledare vi har. Vi har de ledare vi, via det kollektiva medvetandet, har tillsatt. Om det kollektiva medvetandet i ett land domineras av ilska, frustration, rädsla, hat, separation etc, kommer dessa kvaliteter att uttryckas i landets politiska och administrativa funktioner inom alla samhällets områden.

Ett grovskissat exempel visar hur det kan gå till:
Eftersom rädsla skapar behov att skydda sig vill man ha försvar. Eftersom ilska skapar behov att slå på någon, både verbalt och reellt, vill man ha makt och även vapen. Eftersom otrygghet skapar behov av trygghet börjar man skilja på vi och dom för att få känna sig trygg i sin egen grupp. På detta sätt får vi en spiral som kan leda till krig i olika former.

Det globala kollektiva medvetandet för hela planeten skapas av alla länders kollektiva medvetanden tillsammans. Eftersom ländernas kollektiva medvetande skapas av varje individ i landet är det uppenbart att ingen fungerar som en isolerad ö. Var och en av oss påverkar således det som sker i världen. När vi känner till detta kan vi medvetet påverka på det sätt vi önskar!

Vilka kvaliteter bidrar jag själv med till det kollektiva medvetandet? Vilka tankar och känslor fokuserar jag på? Hur är jag mot människor i min närhet och omgivning? Bidrar jag till en harmonisk tillvaro? Stanna upp och reflektera!

Det allra viktigaste är att nära det positiva och kärleksfulla i våra egna liv, i den livssfär vi sjäva påverkar och påverkas av.

Att lyssna, läsa, se, umgås med sådant som ger mig glädje, skapar positiv energi och bidrar till att påverka det kollektiva medvetandet i fredlig riktning. Finns det då sysselsättningar som jag aktivt behöver minska på, eller helt avstå från, för att vara en god fredsskapare?

Det finns mycket bra som händer i världen varje dag men som inte förmedlas via massmedia. Massmedia rapporterar till stor del om sådant som är negativt och blir därigenom ett redskap att få människor att använda sin mentala kraft till att skapa ett samhälle baserat på rädsla.

Det avgörande är egentligen inte hurdan världen faktiskt är, utan hur jag väljer att se och reagera på det jag ser, hör och ställs inför! Lyckas jag hålla kvar mina positiva, livsbefrämjande känslor och tankar trots de negativa rapporter jag tar emot? Det kan vara svårt att behålla positiva känslor och tankar om man tillåter sig att ta emot mycket av det negativa som sprids i masssmedia, film och underhållning. Det är bra att vara informerad om vad som sker, men det räcker kanske med en kort nyhetsrapport om dagen? Kanske skulle vi vara mer selektiva vad vi använder vår livsenergi till och minska konsumtionen av sådant som gör oss oroliga och modfälda?

Om vi människor visste vilken kraft vi har att tillsammans skapa ett bättre samhälle skulle vi aldrig ge näring till negativitet, hat, fruktan och rädsla.

Världen är som vi själva är. Oavsett om jag väljer att döma en företeelse och tycka illa om den eller om jag väljer att förhålla mig neutral till den, så är det jag som själv väljer. Hur jag väljer att förhålla mig påverkar också hur jag mår. På detta sätt skapar vi, lite förenklat, själva hur vi mår.

Inre tillfredställelse uppnås genom en inre acceptans av att allt är som det är just nu. Att undvika rädsla, oro och hat vad som än händer. Acceptans av det som är just nu, att helt enkelt gilla läget är en utgångspunkt som ger harmoni och kraft, och en förändring mot en fredlig värld!