Artikel

Shambala - En berättelse om hur fred skapas

Jag publicerar denna vackra och tankeväckande berättelse som en fortsättning på artikeln "Hur skapas krig". Berättelsen är en tibetansk legend som författaren Joanny Macey (miljöaktivist, författare, buddhist och ekolog) skrivit ned och publicerat år 2002.

Min förhoppning är att berättelsen ytterligare kommer att stärka din förmåga att skapa frid i din omgivning och fred i världen.

Anders Axner, talesperson Enhet

Shambala - En berättelse om hur fred skapas
Det kommer en tid då allt liv på jorden är i fara. Barbariska krafter existerar. Trots att de använder all sin styrka och rikedom för att försöka förinta varann, har de mycket gemensamt. De har vapen med otrolig förstörelsekraft som kan ödelägga hela världen. Det är nu, då hela mänsklighetens framtid hänger på en skör tråd, som Shambala-riket uppstår.

Du kan inte resa dit, för det är inte någon plats. Det finns i Shambala-kämparnas hjärtan och sinnen. Du känner inte igen en Shambala-kämpe från utsidan för de bär inga uniformer eller emblem. De har inga barrikader där de hotar fienden, Shambala-kämparna har inget eget land. De rör sig alltid i barbarernas territorium.

Det krävs stort mod och hög moral hos Shambala-kämparna. För att avlägnsa barbarernas vapen måste de gå in i maktens korridorer där besluten fattas. De måste komma ända in i barbarernas hjärtan och avväpna dem. Shambala-kämparna vet att de kan göra detta eftersom barbarernas vapen gjorts genom människors sinnen och tankar. Kom ihåg. Barbarernas vapen är gjorda genom mänskliga tankar. Då kan de också förstöras genom mänskliga tankar!

Shambala-kämparna vet att farorna som hotar livet på jorden inte kommer från ondsinta gudar eller utomjordiska krafter, de uppstår genom våra egna val och relationer.

För att vinna måste Shambala-kämparna träna. De behöver träna att använda två vapen: Medkänslan och Insikten. Båda behövs.

Medkänslan ger oss bränslet, ger oss viljan att agera för andra varelser. Men ensam kan medkänslan bränna ut oss, kraften kan ta slut. Vi behöver även Insikten, Insikten att allt hänger ihop. Insikten gör att vi förstår att kraftmätningen inte är mellan goda och onda människor, för gränsen mellan gott och ont går genom varje människas hjärta. Vi förstår att vi alla är förbundna, som i ett nät, och att varje handling med goda och rena motiv påverkar hela nätet, med följder vi inte kan mäta eller ens se.

Insikten ensam kan vara för sval för att vi ska agera. Vi behöver även Medkänslans hetta, vår Medkänsla för världens plåga. Båda dessa vapen eller verktyg behövs för en Shambala-kämpe.