Artikel

Sverige borde ändra sin narkotikapolitik

Medborgare i Sverige blir straffade och förtryckta för att de använder droger. Det står i strid med FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Norge är den senaste i raden av länder som insett nödvändigheten av en djupare förändring på detta område. Där har flera partier kommit överens om att genomföra avkriminaliseringen för att minska de drogrelaterade skadorna i samhället. Portugal avkriminaliserade redan 2001 och uppvisar idag positiva resultat när det gäller skademinskning.

Den öppnare attityden gentemot droger dämpar stigmatiseringen och gör det enklare att göra medicinsk forskning. Forskare finner nya praktiska användningsområden för många av de olika droger som idag är narkotikaklassade. Cannabisen har länge varit en omtalad och smutskastad växt så det är först nu som svenska läkare har börjat inse hur viktigt det är att använda den i vården.

Vid en avkriminalisering så skulle den alternativa naturmedicinen få en större acceptans.

En av de alternativmedicinska växter som är narkotiklassad här i Sverige är den afrikanska växten Iboga. Det verksamma ämnet Ibogain sägs bota de flesta missbruk och minskar abstinensen effektivt under avgiftningen. Vittnesmål talar om att det fysiska heroinberoendet kan botas på bara några dygn. Ibogakliniker startas nu världen över och erbjuder ett billigt, effektivt alternativ eller komplement till de missbruksbehandlingar vi har i Sverige idag. I ett avkriminaliserat samhälle kan missbrukare vara ärliga gentemot vården utan att riskera straff när de berättar sanningen om sitt narkotika bruk. Det är på detta enkla sätt som Portugal har lyckats bra med att hjälpa sina medborgare. De mest utsatta människorna i samhället vågar nu be om hjälp vid behov.

En positiv konsekvens vid en avkriminalisering är att religionsfriheten blir större för de religioner som använder narkotikaklassade sakrament i offentliga sammanhang som t.ex. gudstjänst. Idag är bl.a. Rastafari religionens ceremonier inte legala i Sverige och även våra egna enteogena shamaner som praktiserar vår egen naturtro lever undanskymda liv i ständig oro för att förlora sin egenmakt. Det är mycket vanligt bland naturfolk att använda psykoaktiva substanser vid ceremoniella ritualer och det upplevs som ett förtryck att inte kunna använda de kulturella mediciner och sakrament som ingår i levnadssättet.

Polisen har idag effektiva mätinstrument för att påvisa rus. Vi behöver inte längre ha nolltolerans för droger i blodet utan kan behandla de människor som brukar narkotika jämlikt med de som brukar alkohol. Polisen bör bara fokusera på ruset, det räcker i ett jämlikt samhälle. Den förenklingen är vad som behövs för att vi skall kunna påbörja omställningen till ett smidigare, tolerant och mer positivt samhälle med en liberalare narkotikapolitik där våra medborgare blir lika värda igen och de mänskliga rättigheterna är återställda.

En annan positiv effekt är den höjda rättssäkerheten. Den blir bättre för de medborgare som riskerar att förlora körkort, jobb, rykte och familj på grund av ett narkotikabruk. En stor del av de som kallas kriminella utgörs av vanliga medborgare som gillar att bruka narkotika och uppleva olika sorters rus. Som en konsekvens av dagens förbudspolitik har staten indirekt skapat en kraftfull kriminell sektor som bara växer ju fler som brukar andra droger än de vanliga legala.

De polisiära kostnaderna som läggs på att jaga narkotikabrukare skulle frigöras vid en avkriminalisering och polisens resurser och arbetsuppgifter skulle bli möjliga att omfördela på ett positivare sätt för Sverige.

Att ständigt leva med ett krig mot droger som pågår dygnet runt, året runt, i hela landet har visat sig vara fel sätt att hantera drogfrågan. Det skapar problem och segregation i vårat avlånga land. Enhet ställer sig bakom FN och WHO i denna fråga och menar att vi bör avkriminalisera narkotika för eget bruk i Sverige också för att ha en chans att hantera narkotikaproblematiken.

Vad behöver du förändra inom dig själv för att kunna gå med på en avkriminalisering och lägga din röst på Enhet? Det är egentligen ingenting men ändå så mycket, detta kan kräva en inre omställning som rubbar ens existens. Om du stryker nollan från Sveriges Nolltolerans politik så får vi kvar en Toleranspolitik. Lite kortare ord lite bättre. Toleranspolitik med acceptans för varandra såsom vi är utan skygglappar, det skapar Enhet. Så det du behöver fundera på en stund är om du vill rösta för tolerans ett tag och se hur det går.

Det kanske går bra.