Artikel

Bostadspolitik

Enhet ser att ett antal områden i det ekonomiska systemet måste förändras för att få en sund utveckling på bostadsmarknaden.

Idag är det lönsammare att låta investeringspengar "stå" i fastigheter, och lita på en "automatisk" värdeökning, än att investera i projekt som leder till livsförbättrande produkter och tjänster.

När fastigheten ökar i pris kan man tro att man blivit rikare, men fastigheten är ju den samma, så någon verklig förbättring har inte skett, det är bara priset på fastigheten som har ökat. Det har skett en "finansiell" värdeökning, dvs den som säljer fastigheten får ut mer pengar, men det har inte skett någon reell värdeökning.

Enhet anser att de ekonomiska spelreglerna måste förändras så att det blir lönsammare att investera i livsförbättrande projekt än "låta pengarna stå" i fastigheter och lita på att fastighetspriserna ökar.

För det första ska endast riksbanken kunna skapa pengar. Affärsbankerna ska inte kunna låna ut pengar som är skapade utan täckning. På så sätt kan riksbanken styra penningmängden i landet till en sund nivå.

Som det är nu har riksbanken inte någon möjlighet att styra hur mycket pengar som finns i samhället, utan över 90 % av Sveriges penningmängd skapas genom att affärsbankerna lånar ut med en täckningsgrad som inte behöver vara högre än 5%. Som låntagare får man således låna pengar som inte finns, och om man lånar till en bostad har banken fastigheten som säkerhet. 

Utlåning på detta sätt är mycket lönsam för bankerna. Den är också "finansiellt" lönsam för låntagaren, så länge som priserna på fastigheter fortsätter att stiga. Utlåning på detta sätt är dock förödande för landet Sverige och dess medborgare eftersom

  • fastighetspriserna stiger och det blir dyrare och dyrare att bo.
  • det skapas en "bostadsbubbla" med övervärderade fastigheter, som när som helst kan sjunka i värde, med risk att den som lånat måste lämna fastigheten till banken.
  • pengar inte investeras i livsförbättrande projekt.

För det andra ska ränteavdraget för lån tas bort, så att låntagaren får betala vad det kostar att låna.

När dessa åtgärder är genomförda kommer priset på boende att sjunka, oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

Enhet anser det viktigt att få ett stärkt lokalsamhälle med ökad delaktighet och direktdemokrati och har en vision av Sverige där alltfler beslut åter fattas lokalt. Vi anser att frågor om hyresrätter eller bostadsrätter är beslut som tas lokalt i samråd med alla berörda parter.

Anders Axner, Talesperson