Artikel

Direktdemokrati

Total transparens och direktdemokrati.

I vår globaliserade värld är det lätt att se att ett litet land som Sverige knappast kan fatta beslut helt på egen hand. Influenser från många olika maktcentra spelar in; påtryckningar förekommer, allianser sluts och överges.

Hur kan ett parti hålla sina löften till väljarna och realisera sina visioner i ett sådant sammanhang? Risken finns alltid att mäktiga spelare i omvärlden motsätter sig alltför långtgående förändringar som går emot deras intressen. Vi vet att påtryckningar sker i det fördolda, bortom allmänhetens möjlighet till insyn. Både löften och förmaningar förekommer med all säkerhet på de slutna träffarna hos Bilderberg-gruppen och liknande, dit politiska makthavare från olika länder regelbundet bjuds in.

Kanske lösningen kan ligga i total transparens och direktdemokrati.

Tänk om de som har den politiska makten i Sverige var helt öppna med att:

-Nu har vi utsatts för följande påtryckningar från den här eller den här gruppen – om vi inte gör som de vill så kommer vi att drabbas av följande konsekvenser och sanktioner...

När folket har fått all information på bordet får de rösta om hur Sverige bör agera. På detta vis kanske vi kunde komma ifrån den utbredda känslan av att många beslut fattas helt över våra huvuden, och långt borta från dem som vi gett vårt mandat till.

Johan Hallberg, för Enhet

Järna 2018-06-02