Artikel

(1) Det nya paradigmet

Tre artiklar av Jens Jerndal, f.d. professor i Holistisk Medicin

1. DET NYA PARADIGMET

Våra traditionella system har en tendens att bli diktatoriska, oavsett om de handlar om lag och ordning, skolväsendet eller hälsovården. De är uppbyggda enligt det gamla paradigmets monarkiska, hierarkiska och linjära samhällssyn med centraliserad vertikal beslutsgång, som mänskligheten dominerats av i många tusen år.

Det nya paradigmet, eller ”Vattumannaparadigmet”, erbjuder ett horisontellt, jämlikt funktionssätt, där alla skall få komma till tals i en dialog där man lyssnar till varandra och tar hänsyn till varandras uppfattningar. S.k. tankesmedjor och brain storming är typiska uttryck för detta nya paradigm. Ett annat uttryck för samma princip är Enhets ”cirkelmetod” som garanterar att alla blir hörda vid möten och sammankomster.

Det handlar alltså inte längre om debatter där man försöker övertyga eller besegra de andra och gå ut som vinnare i en konflikt för att kunna genomföra sina egna åsikter och köra över alla andras.

Demokrati är ett barn av det nya paradigmet, som ännu knappast ens lärt sig gå. Hittills har den bara blivit en halvmesyr, när den går ut på att 51% kan köra över och strunta i vad återstående 49% önskar och behöver. Och i praktiken är det ofta en partiledare som till slut bestämmer och kräver att alla partiets riksdagsledamöter skall rösta som han/hon påbjuder om de vill vara kvar i riksdagen som representanter för partiet. Demokratiskt? - Visserligen brukar partiprogrammet beslutas på en partikongress där alla medlemmar har rösträtt. Men där gäller åter att 51% bestämmer över resten. Och i praktiken har det visat sig att partistyrelsen, eller i praktiken partiledaren, sedan kan föra en politik som inte överensstämmer med det officiellt antagna partiprogrammet, som de valts för att genomföra.

Det konflikttänkande i ”vi och dom” som genomsyrat mänsklighetens tillvaro så långt tillbaka vi har historieskrivning, är destinerat för soptippen under Vattumannaparadigmet. Det ersätts av ett solidaritetstänkande, där ”vi alla tillsammans” samarbetar för allas gemensamma bästa.

Tänk vilket paradis på Jorden vi snabbt kan få, om alla lever i harmoniskt samarbete med varandra och alla de gigantiska resurser som nu förslösas på krig och konflikter och en groteskt överdimensionerad vapenindustri, fick användas till att lösa mänsklighetens alla problem och ge hela mänskligheten utbildning, hälsovård och fritid.

Den skolmedicin vi nu lider under, tillhör det gamla paradigmet, och den åberopar en stympad falsk s.k. vetenskap för att förbli ensam herre på täppan. Det är hög tid att vi skrotar den för det nya paradigmets vidare dimension av holistisk vetenskap.

Det handlar inte om en gradskillnad utan om en artskillnad, eller ett helt nytt perspektiv, där utvecklingen kan äga rum exponentiellt, eller genom plötsliga ”kvantskutt” i medvetandet, i motsats till det gamla paradigmets auktoritära ”tankepolis” med sitt låst linjära tänkesätt.

Detsamma gäller i allt väsentligt för skolväsendet och alla andra samhällsfunktioner.

Samtliga partier i Riksdagen, liksom massmedia generellt, lever fortfarande kvar inom det gamla paradigmets snäva materialistiska inhägnader. De upplever verkligheten linjärt och uppdelad i fragment och gradskillnader.

I dagens svenska politik är Enhet det parti som mest konsekvent står för medvetet solidariskt helhetstänkande i politiken.

- - -

Nästa artikel handlar om det pågående paradigmskiftet inom medicinen.