Artikel

(2) Paradigmskifte inom medicinen

Först vill jag berätta historien om den tyske skolmedicinske läkaren Reinhold Voll som jag kände personligen.

I unga år fick Dr. Voll en svår sjukdom som ansågs obotlig av västerländsk allopatisk skolmedicin och som oftast hade dödlig utgång. Han blev opererad hela sju gånger utan resultat.

Till slut började han forska i andra behandlingsmetoder och lät sig behandlas med klassisk kinesisk akupunktur. Hör och häpna! - Han blev helt botad.

Han var uppfylld av att han botats med akupunktur, när västerländsk medicin med alla sina vetenskapliga pretentioner stod maktlös. Han ville gå till grunden med det och utröna hur det var möjligt och hur det fungerade. Så han började en exceptionell forskarbana som ledde till uppfinnandet av en ny disciplin, nu känd som bioresonans eller energimedicin.

Voll uppfann själv en elektronisk apparat som han kopplade till patienten för att – förenklat uttryckt - mäta elektriciteten i akupunkturmeridianerna. Han skapade så en krets där han kunde introducera homeopatiska och andra läkemedel, men även bl.a. örter och mineraler, dvs. kristallstrukturer, var med sin egen unika vibrationsfrekvens som kan inverka på patientens energibild och därmed via körtlarna på andra kroppsfunktioner, inklusive nerver och muskler.

På det sättet kunde Dr. Voll på mycket kort tid avgöra om det fanns obalanser i akupunkturmeridianerna, som förklarade sjukdomen, och finna vad patienten behövde för att korrigera obalansen och återvinna hälsan.

Detta blev ett exempel på Vattumannaparadigmets medicin och den nya insikten att allt fysiskt, och i synnerhet allting levande, existerar och fungerar på grundval av elektromagnetisk energi, vibrationer eller frekvenser, och resonans.

De gamla kineserna hade på något sätt förvärvat den kunskapen utan teknisk kännedom om elektronik och resonans. Och Dr. Voll kom på att kombinera eller fusionera den antika akupunkturen med homeopati, radioni, örter och kristaller.

Ofta räckte det med den elektroniska behandlingen av akupunkturmeridianerna, eller bara klassiska akupunkturnålar, men med ledning av sin resonansbaserade analys kunde han nu också introducera andra botemedel, t.ex. i form av en ört, ett mineral, eller en homeopatisk medicin.

Det intressanta är att han med sin metod kunde snabbt fastställa vad patienten behövde och slapp förlora tid på att prova olika mediciner på måfå, och vänta på laboratorieanalyser och feedback från patienten, som våra skolmedicinska läkare normalt måste göra. Och sen kunde han också direkt se om behandlingen haft effekt, eller om ytterligare behandling krävdes, och i så fall vilken. Vidare finns ingen risk för dödliga biverkningar, eftersom allt patienten får är homeostatisk frekvensbehandling, inga kemikalier att injicera eller svälja. Resten tar organismen själv hand om.

Jag upplevde personligen hur Dr. Voll på en kvart diagnosticerade och fann botemedlet för två kvinnliga patienter som under mer än tio år lidit av svår huvudvärk. Båda två hade konsulterat en lång rad skolmedicinska experter i flera olika länder utan resultat. Till saken hör att deras symptom var mycket likartade, men orsaken och behandlingen var olika.

Volls metod har under de senaste 40 åren utvecklats och förbättrats av framför allt tyska och ryska forskare, som nu producerat flera nya generationer av mycket mer sofistikerade och finstämda, digitaliserade instrument för både diagnos och behandling.

Detta är utan minsta tvekan framtidens medicin. Man kunde tro att den institutionella västerländska medicinen borde slåss om att vara först med att vidareutveckla denna revolutionerande teknologi. - Men icke! - Och varför inte?

Kan det vara för att arbetstillfällen inom läkemedelsföretagen då skulle försvinna? - Vi måste väl värna om jobben!? - För att inte nämna skatteintäkterna från dessa stora företag - även om de nu till största delen köpts upp av utländska jättekonsortier med huvudkontor utomlands.

Nej, jag är rädd för att förklaringen är en helt annan.

Situationen liknar den Nicola Tesla upplevde för hundra år sedan, när han uppfunnit en metod att utvinna oändlig fri och ren energi ur Jorden och dess magnetfält. Hans dröm var att ge hela världen fri, ren energi. Men den drömmen stoppades av storfinansen, representerad av bankiren J.P.Morgan, som dittills hade finansierat Tesla med sikte på att bli ägare till ett globalt monopol på Teslas energi. Kunde de inte bli ägare till teknologin, så måste den stoppas, då den skulle ha konkurrerat ut olje- och elnätsindustrierna.

Ungefär vid samma tid som Tesla gjorde sina paradigmskiftande upptäckter insåg John D. Rockefeller vilka kolossala vinster som fanns att göra med ett monopol på massproducerade standardmediciner för olika sjukdomar.

Dittills hade alla mediciner tillretts manuellt av en apotekare på recept som utfärdades av läkarna individuellt för varje patient och varje tillfälle.

Och lika lite som Tesla fick genomföra sin dröm om fri energi åt hela världen, lika lite är det nu härskande sjukvårdsmonopolet (visserligen uppdelat på en handfull bolag) benäget att släppa fram elektronisk medicin eller andra alternativa metoder, som varken kräver farmaka, dyra konventionella testmetoder, vacciner, eller kirurgiska hjälpmedel. För det är på sådant som läkemedelsföretagen tjänar sina hundratals miljarder varje år. Och läkemedelsbolagen har med sin enorma rikedom skaffat sig makt över både hela sjukvårdssystemet, de myndigheter som förvaltar det, och massmedia som formar allmänhetens kunskaper och åsikter. Och dessutom över alla de människor världen runt som gjorts beroende av deras medicin.

Men de statliga hälsomyndigheterna då? - De som skall arbeta demokratiskt för folkhälsan och alla medborgares bästa? Borde inte de kasta sig över denna metodologi, som är så mycket effektivare än skolmedicinen, oerhört mycket billigare, och helt utan skadliga biverkningar? - Det skulle ju gynna både folkhälsan och de enskilda patienterna, och dessutom spara miljardbelopp åt samhället och skattebetalarna.

Under första hälften av 90-talet förde jag under flera år en korrespondens om den svenska sjukvården med tre svenska regeringar. Bland annat erbjöd jag mig att ge ett eller flera seminarier för beslutsfattare och chefer inom sjukvården som redogjorde för de alternativa möjligheter som faktiskt finns men inte utnyttjas, och vad de kan åstadkomma.

Jag var då professor i holistisk medicin vid ett internationellt alternativmedicinskt universitet i Sri Lanka och utan tvekan en av världens kunnigaste experter på hur olika alternativa terapier fungerar och vad som faktiskt kan åstadkommas med dem.

Intresset från svenska myndigheter och politiker måste betecknas med ett negativt tal – långt under noll. Vilket jag under omständigheterna anser utgöra trolöshet mot huvudman, som i detta fall är svenska folket.

Jag redovisade sedan den korrespondensen i min bok VAKNA SVERIGE – FRAMTIDEN ÄR HÄR, som kom ut 1997. Men ingen debatt bröt ut, och ingenting nytt har hänt inom svensk hälsovård sedan dess. Alla betydande media fick ett professionellt pressmeddelande och gratis recensionsexemplar. INGEN i massmedia skrev ett enda ord om boken eller om min korrespondens med regeringarna.

I den tredje och sista krönikan kommer jag att analysera dagens svenska sjukvård och visa hur vi kan radikalt förbättra hela systemet i det nya paradigmets anda, och samtidigt spara miljarder åt skattebetalarna.

av Jens Jerndal, f.d. professor i Holistisk Medicin