Artikel

Att sprida E(e)nhet

Efter Almedalen har jag nu förstått, på ett djupare plan, vad det innebär att sprida Enhet.

Vi i Enhet försöker att tilltala människans tänkande genom att sprida vår vision om ett hälsosammare och mer medmänskligt samhälle, och prata om medlen att uppnå den: medborgarandel, hälsofrihet, stärkt lokalsamhälle, positiva pengar och mer därtill.

Men vi vill tilltala hjärtat också. Att sprida Enhet betyder att sprida enhet, och enhet betyder egentligen kärlek. Vi behöver inte skapa enhet, vi behöver inse den! Bli varse den gemensamma kärnan, den gemensamma energin som förenar oss på en själslig nivå. Bara den insikten eller upplevelsen kan grunda och sprida en verklig enhet, en verklig kärlek.

I det ljuset kan man förstå att en ovillkorad basinkomst och medborgarandel är ett erkännande av alla medborgares enhet och lika värde. Idén om en ovillkorad medborgarandel representerar därför idén om en ovillkorad kärlek till ALLA medborgare.

Det är ur denna insikt en hållning som Gandhi kallade för "aktivt icke-våld" föds. Aktivt icke-våld tar avstånd ifrån alla former av våld och har som intention istället att väcka motståndarens samvete och förvandla henne genom styrkan av sin karaktär. Det är endast denna "mjuka kraft" som har potential att sprida enhet inom oss och i samhället.

Det är framtidens väg.

Vill du gå den med oss?