Artikel

Hur Mår Svensk Sjukvård 2018

Den tekniska, informatiska och organisatoriska sidan av vår sjukvård är på många sätt imponerande, och all den sjukvårdspersonal jag haft personlig erfarenhet av, har varit minst lika imponerande; effektiva, vänliga, omtänksamma och positiva människor, trots ett enormt hårt och stressigt arbete och låga löner.  Hatten av för dem!

Trots det utspelar sig en sjukvårdskatastrof i ultrarapid inför våra ögon med rötter redan på 90-talet.  Det finns inte nog med vårdplatser.  Akutmottagningarna räcker inte till. Det fattas personal på alla nivåer. Många gamla människor försummas och får ingen adekvat vård.  Från att ha varit ett internationellt föredöme att efterlikna, har svensk sjukvård sakta men säkert glidit ner till en av de sämsta i Europa.

Redan 2014, före invandringstoppen, hade Sverige bara 25 vårdplatser pr 10.000 invånare, det lägsta antalet per capita av samtliga 27 EU-länder. Samtidigt hade vi  de längsta köerna. Alltmedan läkemedelsindustrin och myndigheterna fortsätter att hypnotisera oss med mantrat att vi är bäst i världen. Vakna Sverige!  - Verkligheten knackar på dörren!

Orsaken till debaclet är att hela vårt gigantiska hälsovårdssystem med alla sina resurser är uppbyggt på fel kunskapsgrund och med fel prioriteringar och administreras av politiker som antingen är inkompetenta eller korrupta.  Därför är det ineffektivt både vad beträffar resultat och kostnader. En bidragande orsak till detta är att läkarna tvingas ägna alldeles för mycket tid och energi på administrativa uppgifter, utvärderingar osv. i stället för att behandla patienter, som är vad de är utbildade för.

Läkemedelsindustrin har med falsk vetenskaplig auktoritet lurat oss att bli dess lydiga mjölkko, där alla förlorar stort utom Big Pharmas ”Bottom Line”. Vid sidan av vapenindustrin är läkemedelsindustrin den i särklass lönsammaste av alla legala industrier. Och inte på goda grunder.

Hela vårt hälsovårdssystem behöver läggas om

från

den centralstyrda auktoritära organisation vi nu har, fokuserad på sjukvård till döds för maximal vinst åt Big Pharma.

till

decentraliserade kooperativa servicecentra fokuserade på holistisk friskvård till livs, där patienten skall stå i centrum och lyssnas på. Beprövad kostnadseffektiv alternativmedicin och naturmedel utan farliga biverkningar skall prioriteras framför dyra patenterade läkemedel med långa listor av allvarliga biverkningar.

Idag lider vi under ett slags censur av vilken typ av behandling vi tillåts använda, där läkemedelsindustrins beställningssydda fuskvetenskap åberopas högt, medan deras vinster i själva verket är det avgörande kriteriet. Patientens liv, hälsa, bekvämlighet och ekonomi offras på girighetens och profitens altare.

Under falskt sken av att skydda patienterna, är högsta prioritet i det nuvarande systemet att befästa Big Pharmas skolmedicinska monopol, som med sina enorma finansiella resurser alltför länge blockerat den djupaste, mest avancerade och effektiva kunskapen från att komma till användning inom vår offentliga sjukvård.

Primärvården skall alltid vara holistisk och förebyggande, och målsättningen skall vara att alla skall ha tillgång till en primär, medlemsdriven vårdcentral inom närområdet, som även kan tjäna som samlingspunkt för inbördes stöd och hjälp. Här skall som första hjälp erbjudas akupunktur, chiropraktik, homeopati, reflexologi och andra liknande terapier som alla är grundligt beprövade, effektiva, och utan risker eller biverkningar. Förutom att de kostar en bråkdel av Big Pharmas skolmedicin.

Att tandvård inte täcks av den allmänna sjukförsäkringen har jag alltid funnit både ologiskt och orätt. Detta vittnar om en bristande förståelse för vad hälsa innebär och kräver. Tandvård är en grundläggande del av förebyggande holistisk hälsovård, då tänderna, käken och munhålan är en vanlig grogrund för bakterier, som sedan kan skapa problem i så gott som alla övriga delar av kroppen, bl.a. hjärtat och hjärnan. Men skolmedicinens fragmenterade specialistmedicin ser inte sambanden, och den har länge betraktat tandvård som enkel mekanisk reparation av tänderna som tuggredskap. Jag tror och hoppas att vi nu äntligen är på rätt väg i det avseendet, men ännu återstår mycket att göra. Och tandvård måste definitivt täckas av den allmänna sjukförsäkringen.

Nu krävs ett radikalt omtänkande grundat på holistisk filosofi med förebyggande som huvudprincip, men med tillgång till både den bästa traditionella kunskapen och erfarenheten, och det senaste och bästa från oberoende medicinsk forskning för att så effektivt och skonsamt som möjligt åtgärda alla uppkommande hälsoproblem.

Kirurgi kommer att behövas även i framtiden, men i mindre utsträckning än nu, eftersom man kommer att kunna förebygga många problem som idag kräver kirurgi. Och även när kirurgi behöver tillgripas, skall den ledsagas av holistisk kunskap, som minskar riskerna och påskyndar läkningen, jämfört med nu.

Vad Sverige nu behöver är ett team av holistiska läkare och medvetna politiker med integritet, samt skickliga organisatörer, som tillsammans får uppdraget att med engagemang och empati omorganisera de resurser vi redan har inom sjukvården i holistisk riktning.

Bland det första som behöver göras är att skola om alla läkare i systemet och både bredda och fördjupa läkarutbildningen, utan att denna behöver bli längre än den är idag. Det handlar om omprioritering och uppdatering.

Många fler läkare med olika specialiteter kommer att behövas, men med en gemensam, gediget holistisk bas.

Därtill behöver staten ta ansvar för avancerad medicinsk forskning utan bindningar till kommersiella företag eller ekonomiska intressen av något slag.

Sist men inte minst behöver vi anställa fler levande och medkännande människor i hälsovården, inte robotar. Och betala de människorna väl.

Jens Jerndal, Lund.