Artikel

Lokalt samhälle - Hur kan vi stärka det? (2)

Det är dock inte självklart i dagens materialistiska samhälle att se människan och mänskligheten som en del av ett mycket större och komplext system med dimensioner bortom individens egenvinning. Därför är empati och helhetstänkande två hörnstenar av varje samhälle som strävar efter kretslopp, hållbarhet och resiliens.

För att skapa ett lokalt kretsloppssamhälle behövs sedan tre områden att utvecklas:

1) Lokal matförsörjning

Att stärka lokal matproduktion är en huvudförutsättning för en lokal självförsörjning och resiliens, förmåga att klara av kriser. Detta kan göras i varje kommun genom att:

- Skapa en odlingspark eller kommunal gård som kommer att leverera lokal och ekologisk mat till kommunala verksamheter som skolor mm.

- Stimulera andelsjordbruk (community supported agriculture) i kommunen (som t.ex. Under Tallarna i Järna).

- Att ha en levande pollineringsplan och stimulera biodling.

- Främja självhushållning och lokala odlare och initiativ som bidrar till ett lokalt kretsloppssamhälle och större utbud av närodlade ekologiska grönsaker.

För vidare läsning i ämnet rekommenderar jag Södertäljes Agri-Urban plan.

2) Hållbart byggande

Det är lätt att glömma att vi egentligen lever i 21:a århundraden. Vi har idag teknologier för passiva självförsörjande hus (t.ex. vissa teknologier i Earthships) och ändå bygger vi fortfarande hus som spolar bajs med dricksvatten. Brist på dricksvatten kommer troligtvis inom 20 år att bli jordens mest brinnande problem och vi kan inte längre tillåta oss att slösa.

Därför ska det vara krav på nya hus från och med 2020 att samla regnvatten och använda ett vattenreningssystem. Kommunerna ska även prioritera byggande av passiva hus framför konventionella hus.

Ett miljö- och människovänligt byggande behöver även inkludera fler hyresrätter och kooperativa hyresrättsföreningar.


3) Miljövänlig trafik

Enligt Energigas Sverige räcker matavfall från ett hushåll på fyra personer för att driva en bil med biogas upp till tolv kilometer per vecka. Biogas framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Möjligheten att tillverka biogas och biogödsel från kommunens egen matavfall gör den till framtidens drivmedel. Därför ska alla kommuner ha egna biogasanläggningar och biogasstationer som en del av kretsloppet.

Vidare ska miljöpåverkan av persontrafik och kollektivtrafik alltid spegla sig i priset och därför måste kollektivtrafiken vara billigare än att köra bil.