Artikel

Enhets narkotikapolitik

Enhet vill arbeta för ett samhälle fritt från missbruk av droger och alkohol. Vi vill arbeta för ett samhällsklimat med stor livskvalitet där droger inte behövs för att dämpa svåra livssituationer.

Enhet vill följa FN:s och WHO:s rekommendationer och införa en humanare politik kring användandet av droger och följa de länder som framgångsrikt minskat missbruket av droger och ökat antal som söker vård samt sänkt de sociala kostnaderna med en femtedel.

Vi vill avkriminalisera innehav för personligt bruk, så att de mest utsatta, förutom en svår situation på grund av missbruket, inte ska behöva få fängelse eller böter på grund av det. Att avkriminalisera ser vi som det mest humana sättet att förhålla sig till detta i ett medmänskligt samhälle.

Vi ser att detta ”kriget mot drogerna” kostar oss onödigt mycket pengar för polis, domstol och fängelser, och vi skapar onödiga bördor på de människor i vårt samhället som har det värst.

Vi vill också verka för att förebygga och behandla utan att den som missbrukar ska behöva känna samhällets stigma och gömma sig i stället för att söka vård.

När det gäller cannabis förespråkar Enhet legalisering av cannabis för medicinskt bruk. Läs mer om det i denna artikel.