Artikel

Därför väljer jag medvetenEnhet i årets val

Svensk politik bygger på förnekelsen.

Världen är inte samma som för fyrtio år sedan och förutsättningarna har förändrats radikalt. Problemet är att Sverige och dess riksdagspartier har liksom under en lång tid inte kunnat acceptera denna nya verklighet och istället valt förnekelsen - en förnekelse som i grund och botten bygger på strävan att lösa nya problem utifrån en gammal samhälls- och människosyn. En förnekelse som vill lösa kriminaliteten med ökade straff och bekämpa arbetslöshet med skapandet av nya jobb. En förnekelse som längtar efter att komma tillbaks dit där Sverige en gång var. En förnekelse som har skapat denna moraliska, samhälleliga och ekonomiska kris vi befinner oss i just nu.

Och det är just denna förnekelse som har gett Sverigedemokraterna möjlighet att komma dit där de är idag därför att de lotsas vara ett parti som kommer med någonting nytt i en tid av allmän förvirring. De är ett yttersta uttryck för missnöje med dagens politiska förnekelse. Ironiskt nog är de själva en del av samma förnekelsen eftersom även de vill åstadkomma något som en gång har varit.

Ur detta perspektiv blir det tydligt varför det liksom inte går att rösta emot SD genom att lägga röst på något av de partierna som sitter i riksdagen. Det är de själva som har skapat SD genom sin politik och därför kommer SD bara att växa till nästa val även om du röstar på ett annat riksdagsparti. De är en del av det samma grundläggande problemet och en fortsatt förnekelse av den nya världen vi lever i kommer att stärka SD oavsett. Att rösta "emot SD" genom att rösta på ett annat riksdagsparti som man annars inte hade valt är i sig en förnekelse av detta faktum.

Om vi ska kunna svara mot den nya tidsandan behövs det en djup samhällsomvandling, ett systemskifte som omfattar alla områden av mänsklig verksamhet och bygger på en ny, holistisk världs- och människosyn.

Sverige behöver helt enkelt ett nytt paradigm för att lösa sina samhällsproblem i botten.

 Jag anser att ljuset av det nya paradigmet lyser fram genom idéer som medborgarandel/basinkomst, positiva pengar, integrativ medicin, direkt- eller deltagardemokrati, kretsloppssamhälle mm. Dessa frågor lyser dock oftast med sin frånvaro hos de partier som sitter i riksdagen.

Jag vet bara ett parti som står för alla dessa strålar av det nya paradigmet och på det viset även representerar det i dess helhet.

Dessutom kan en verklig omtanke om människan, djur och natur bara bygga på insikten om att allting utgör en enhet.

Därför väljer jag medvetenEnhet i årets val.

Vitek Ronovsky

 

Och också viktigt att veta:

- Det är varje röst som räknas även utanför riksdagen, t.ex. 2,5% är en viktig gräns för partistöd och 1% för valsedlar till nästa val. Detta skapar avgörande förutsättningar för ett ev. riksdagsinträde i nästa val.

- När Enhet får minst 4% och kommer in i riksdagen som ett nytt parti så tilldelas de 14 mandat, vilket är mer än vad de etablerade partieri riksdagen får när de ökar i antal procent. Detta innebär att ett nytt parti i riksdagen kan skapa en betydligt större förändring!