Artikel

Etablerade media hotar demokrati i Sverige

Sveriges största etablerade media som t.ex. SVT, Sveriges Radio eller Aftonbladet har ett viktigt uppdrag under en valperiod. Det är att opartiskt informera om alla tankar och alternativ som finns för att bidra till informerade och insatta medborgare. Det är i största grad ett demokratiskt uppdrag, eftersom demokratin vilar i öppenhet för nya idéer och möjligheten att engagera sig och påverka. Samhället som är politiskt och idémässigt konserverat har en mycket mindre potential till utveckling och förändring vilket hotar demokratin i längden.

Dessa stora media som jag nämnde ovan valde i år att inte informera om partierna utanför riksdagen. Så oavsett om ett parti fick 150 000 eller 6000 röster i förra valet så har partiet ingen chans att uppmärksammas av media - så även Enhet som har blivit nekat från medierna flera gånger (sist från Aftonbladet) med hänvisning till intern policy att "bara rapportera om partier i riksdagen".

Detta betyder egentligen att de förnekar sitt samhälleliga ansvar när det gäller deras huvuduppdrag att informera. För många väljare är dessa media en avgörande informationskälla som skapar deras bild av Sveriges nuvarande politiska landskap. Utifrån det får väljaren ett intryck att det endast finns åtta partier att välja emellan i det här valet.

Det är dags att börja diskutera jämlika förutsättningar för både stora och små partier under valrörelsen och medvetengöra dem policy som finns och styr mediernas rapportering. Det är dags att släppa in nya idéer i samtalet - om demokratin i Sverige ska fortsätta leva och utvecklas.

Låt oss börja tala om detta!


Vitek Ronovsky, styrelseordförande