Artikel

Tack kära medlem och supporter för en fantastisk valrörelse!

Tillsammans har vi nått ut till sååå många som aldrig hade hört talas om Enhet förut.
Vi har delat ut vykort, sjungit, spelat, skrivit, berättat och lagt ut valsedlar. Härligt!
Vi har spritt hopp om ett gott samhälle på människans, djurens och naturens villkor, och fått många att förstå att visionen kan bli verklighet genom Existenslinjen.
Vi har träffat så många som delar våra tankar och fört samman så många i "Enhets-nätverk" över hela landet.

Än en gång, varmt tack! Det känns underbart att ha uppnått så mycket gott!

Så här läser du valresultatet för Enhet
För riksdagsvalet, landstingsvalen i Skåne och Västerbotten, och kommunalvalen i Helsingborg och Simrishamn kommer Enhets röster i respektive val att publiceras på valmyndighetens hemsida under rubriken "Röstfördelning övriga partier".

För landstingsvalen i Västra Götaland och Stockholm, och kommunalvalen i Borås, Gnesta, Gotland, Härryda, Kungälv, Sollentuna och Stockholm har ett misstag skett på grund av felaktig information från Valmyndigheten. Enhet har inte blivit anmält till dessa val, vilket innebär att Enhets röster kommer att återfinnas under rubriken "Ogiltiga röster - inte anmälda partier". Enhet har haft ingående samtal med Valmyndigheten om det inträffade och Valmyndigheten har djupt beklagat informationen som lett till att Enhet inte anmälts i dessa val.

Eftersom de preliminära valresultaten visar att Enhet ligger långt ifrån mandat i ovanstående val avstår styrelsen från att driva något ärende mot Valmyndigheten. Styrelsen ser dock behov av att förenkla valsystemet och har erbjudit Valmyndigheten att ta del av Enhets synpunkter. 

Vi går vidare tillsammans
Enhet har fått många nya medlemmar och supporters under valrörelsen.  Nu har vi möjlighet att bilda lokalgrupper och grupper inom olika områden såsom Hälsa, Ekonomi, Hållbarhet, Utbildning, Omsorg, Fred.

Enhet har en enkel och öppen organisation som uppmuntrar och tillåter var och en att ta initiativ. Samtala med dina vänner om vad du vill göra och hör av dig till en kontaktperson eller någon i styrelsen så får du stöd att samordna och nå flera.

Fortsätt att "nätverka" och engagera flera så att det blir en folkrörelse att sprida enhet i hela samhällsområdet.

 

Vänliga hälsningar
Enhets styrelse och talespersoner