Artikel

Ur kaos och kris föds ofta något nytt och bättre

Ur kaos och kris föds ofta något nytt och bättre.

Vi vill inte på något sätt tona ner allvaret i Corona-epidemin i världen eller vikten av att rädda liven på de som är drabbade och är i riskgrupperna. Bakom dödstalen i statistiken finns det en verklig sorg kvar i familjer och anhöriga kring varje person som lämnat oss. Våra hjärtans finns med er.

Men om vi lyfter blicken från våra nyhetsflöden och ser hur samhällen över hela världen snabbt bryts ned i en sällan skådad takt; samhällen byggda på utarmning av jordens resurser istället för ett hållbart och cirkulärt tänkande, samhällen där klyftorna ökar och där automatiseringen bara blir de stora företagens och dess investerares vinst istället för att det kommer samhället och dess medborgare till gagn i form av kortare arbetstid och mindre stress, samhällen vars produkter kommer ifrån billig arbetskraft från barn i gruvor och fabriker istället för skapade i en moral och etik värdig medmänsklighet och respekt, samhällen förstörda av krig, förtryck och jakten på makt och resurser istället för stöttade genom fredliga samarbeten, dialog och stärkande diplomati.

Det finns så mycket i dagens värld som behöver rämna för att lämna plats åt en ny värld byggd på hållbarhet och medmänsklighet, där välmående är överstyrt ekonomisk tillväxt, där vi har friheten att skapa och välja våra liv, där meningsfullhet och samarbete är viktigare än kvartalsrapportens sista rad, där vi har en ovillkorlig grundtrygghet i form av basinkomst där vi inte behöver förnedras och kämpa för att få mat i munnen, där samverkan står över särintressen, där utbildning handlar om att väcka personers potential och stötta hens resa genom livet, där demokratin och makten ligger närmare folket och inte minst en varmare syn på varandra som medmänniskor på väg på våra individuella resor tillsammans i en mycket större helhet.

Tillsammans kan vi släppa rädslorna om de gamla systemen och med tillit låta någonting nytt födas, något som är till för alla människor, alla djur, den natur vi är en del av och vår fantastiska lilla blågröna planet som är hem till hela mänskligheten.

Vi sitter i samma båt, nu ror vi hem det här!

- Vide Geiger för Enhet