Artikel

Årsmöte och medlemsdag 20 -21 mars 2021

Enhet kallar alla medlemmar till årsmöte lördagen den 20:e mars 2021. Årsmötet kommer att vara på Högbergsgatan 48 i Stockholm kl. 13-18 och följs av medlemsdag på söndagen den 21:a mars. Program för medlemsdagen kommer senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen välkomnar motioner och skrivelser från medlemmar. De ska vara inlämnade till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet, alltså den 6:e februari. Välkommen! Enhets styrelse genom Vide Geiger ordförande, vide.geiger@enhet.se