Artikel

Tiden är mogen för riktig valfrihet i vården!

Det kan tyckas något märkligt att Liberalerna, som sägs stå för individens frihet att välja, gång på gång väljer att arbeta för att istället minska denna valfrihet. Landstingsrådet Anna Starbrink (SLL) har under flera års tid gått i bräschen för en riktad kamp mot alternativmedicinen i Sverige. Striden har allt som oftast varit fokuserad på antroposoferna i Järna, och deras - av många - uppskattade verksamhet på Vidarkliniken. Genom Starbrinks försorg sades avtalet med Vidarkliniken och SLL upp, vilket ledde till en stor demonstration samt 25 000 protestmail.

Men det slutar inte där. Enligt Sveriges Radio (2017-11-16) har Starbrink varit med och arbetat fram ett förslag, där all alternativmedicin som behandlar psykiska åkommor ska förbjudas. Endast legitimerade psykologer ska få ta sig an de som lider av psykisk sjukdom. 

Detta väcker flera frågor. 

Hur ska de legitimerade psykologer som nu finns, kunna räcka till för alla? Det finns ett stort behov av själslig vård idag i samhället; är det då ett smart drag att hindra de duktiga terapeuterna inom alternativmedicinen att göra sitt jobb?

Det är ju inte heller så att alla psykiska åkommor bäst behandlas genom psykodynamisk samtalsterapi eller KBT. Ibland kan den bästa behandlingen vara kroppsarbete, healing, yoga, CBD-olja eller annat naturmedicinsk alternativ. Poängen är att vi alla är unika som individer, och vi behöver kunna få välja den behandlingsform som passar oss bäst.

Vi inom Partiet Enhet vill vara ett alternativ till denna hetsjakt mot alternativmedicinen, och detta överförmynderi där staten i detalj ska bestämma vilken typ av vård du ska ha rätt till. Enligt vår syn innebär vårdval inte bara att man får välja vårdgivare utan också vilken typ av vård man vill ha, oavsett om det är skol-, komplementär- eller alternativmedicin.

Det finns många sjuka som inte känner sig hjälpta av skolmedicinen, av traditionella psykodynamiska samtal, KBT och psykofarmaka. Många känner sig däremot hjälpa av terapeuter inom de alternativa behandlingsformerna. Med vilken rätt ska dessa förbjudas?

Det är dags nu, för riktig valfrihet i vården! 

Johan Hallberg, för Partiet Enhet

Järna 2017-11-27

Länkar: 

L-förslag: Bara legitimerade ska få vårda psykiskt sjuka

Demonstration för Vidarkliniken