Artikel

Kampen om hälsoparadigmet

Många har kanske länge undrat över vad det är som pågår i Sverige just nu när det gäller vården och synen på alternativ medicin och medborgarnas valfrihet.

Kampen om hälsoparadigmet är en mycket intressant (dock inte helt opartisk) dokumentär gjort av tidningen 2000-Talets Vetenskap.

http://www.2000tv.se/

Dokumentären lyfter fram även vår tids viktiga förförståelse: Att vetenskap är det enda verktyg för att nå kunskap om världen och oss själva. Denna förförståelse, eller bättre att säga världsåskådning, ligger i grund och botten av Anna Starbrinks krig mot alternativ- och i synnerhet antroposofisk medicin.

Det är det som förklarar varför det inte spelar någon roll för henne (och andra aktörer inom eller i samröre med skeptikerrörelsen) vad människorna (”patienter”) själva tycker och upplever: För dem är det endast vetenskapsmän som har tillgång till sanningen. Vetenskapen är det enda säkra vi kan lita på. Människan ska inte tänka själv och läka sig själv, utan vara beroende och omhändertagen som djuren är. Här börjar även politiska och ekonomiska maktintressen spela sin roll.

Det mest intressanta och kontroversiella i detta är att denna materialistiska världsåskådning (som man kan kalla för scientism, eller ev. ny ateism eller vetenskaplig ateism) är att den i grund och botten är religiös och har inte något med vetenskap att göra. Anledningen är att övertygelsen om att vetenskapen är det enda sanna kunskapsområdet och att vetenskap till och med ska styra samhället (påminner apropå om social darwinism) ligger helt utanför vetenskapens befattningsområde.

Detta är ett symptom på modern irrationalitet kopplat till längtan efter en absolut auktoritet, lik den som kyrkan hade förr. Totalitet, med andra ord.

När jag öppnar Anna Starbrinks hemsida och läser ”Friheten måste försvaras” får det mig att tänka på Orwells Djurfarmen.

Ja, friheten måste försvaras. Men vi i Enhet förstår frihet på ett annat sätt.