Artikel

Mer gammelskog och hyggesfritt skogsbruk!

Har du någon gång suttit med Google Maps i satellitläge och kollat runt i omgivningarna kring där du bor? Om du zoomat in har du kanske märkt, att från ovan ser skogen ut som ett rutmönster av åkerlappar!

Detta är spåren efter vårt moderna skogsbruk, där man hugger ner alla träd på en gång, för att sedan enbart plantera små granplantor. När träden blivit mellan 50 – 70 år gamla hugger man ner dem igen, och börjar om.

På marknivå märker man detta genom att de flesta skogar kan vara ganska tråkiga att gå i. De är monokulturer, precis som de spannmålsåkrar som täcker stora delar av vår odlingsbara mark. I de allra värsta fallen står granarna på strikta rader, så tätt planterade att det inte kan växa något alls på marken. Där finns bara en matta av bruna granbarr.

Men skogen kan vara så mycket mer om man sköter den rätt!

I Sverige finns idag bara 4 % gammelskog kvar. Detta är skog som är äldre än 120 – 140 år. Denna gamla skog har stort värde på många sätt, och bör i stor utsträckning bevaras från avverkning.

Vill vi att kommande generationer ska kunna få uppleva vackra skogar, med stor mångfald av växter och djur, måste vi agera nu! Att ersätta gammelskog tar kanske två mansåldrar, men att hugga ner den går på ett ögonblick. Det är stora tidsspann det rör sig om.

Vi i Enhet vill verka för att det ohållbara användandet av kalhuggning ska ersättas med ett hyggesfritt skogsbruk. Med denna metod finns det träd av olika ålder i skogen, och man plockar bara ut enstaka träd när de är gamla nog. Ett väl fungerade koncept för detta finns redan, och kallas för Lübeck-modellen.

Enhet vill också verka för att en större del av vår skog ska få utvecklas till gammelskog.
Denna ska bevaras - både för oss människor att njuta av - och för att fler djur och växter ska få en chans att överleva i framtiden!

Johan Hallberg för Partiet Enhet
Järna 2017-12-03