Artikel

Medborgarandel

Medborgarandel är oundvikligt!

- Har du ett vårdjobb, men är trött på att vara underbetald?

- Har du upptäckt att du valt fel yrkesinriktning, och inser att du måste sadla om? Kanske behöver du studera några år för att få jobbet du vill ha, men dina studiemedel har tagit slut?

- Vill du kunna bo på landsbygden, trots att det knappt finns några arbetstillfällen? Jobba ideellt, kulturellt, eller kanske starta ett litet företag?

Med medborgarandel (eller basinkomst som det också kallas) kommer de som arbetar inom låglöneyrken att få förhandlingsutrymme, och lönerna kommer sannolikt att bli högre.

De som vill studera kommer kunna göra det utan studielån, och rörligheten på arbetsmarknaden kommer att bli mer dynamisk. Människors fulla potential kommer att kunna utnyttjas bättre.

Med medborgarandel kommer fler att kunna bo kvar på landsbygden, och den skenande urbaniseringen kan bromsas upp. Människor kommer att kunna ägna mycket tid åt det de brinner för, vilket ger mening till livet, ökat välbefinnande och förutsättningar för en god hälsa. Mycket av den kreativitet som nu inte kommer till uttryck, kommer med medborgarandelens hjälp att få blomma ut.

Medborgarandel börjar mer och mer att dyka upp i den offentliga diskussionen som någonting oundvikligt. Alltfler jobb kommer att automatiseras och tas över av robotar, det kommer inte att finnas jobb åt alla. Detta är ett faktum.

Nu behöver vi en ny modell för att fördela välfärden, och den heter medborgarandel!

För Enhet är införandet av medborgarandel en central fråga.
Vi anser att den bör vara stor nog för att täcka de grundläggande levnadskostnaderna, och även om det är svårt att definiera ett belopp, kan ett realistiskt förslag ligga mellan 8000 till 10 000 kr netto i månaden.

Hur ska det finansieras?
Nästan hela vårt nuvarande bidragssystem omarbetas till medborgarandel. Avgifter tas ut vid användning av våra naturresurser (Georgism), som vi betraktar som en ekonomisk allemansrätt och hela folkets gemensamma egendom. En beskattning genomförs på de stora och snabbt ökande vinsterna från automatiseringen, datoriseringen och robotiseringen av produktionen. Samtidigt minskas beskattningen på mänskligt arbete.

Detaljerna i hur medborgarandelen ska utformas behöver utredas vidare, och vi gör klokt i att studera de exempel som finns från andra länders försök, och studier som gjorts.

Men att medborgarandel är framtiden råder det ingen tvekan om!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Georgism