Medlemskap

Bli medlem / Förnya medlemskap

Ditt medlemskap är grunden för vår existens och en sporre för vårt fortsatta arbete. Vi har ingen fastställd årsavgift, utan du betalar ditt medlemsstöd med en valfri summa. 

Vid förnyelse av medlemskap anger du samma e-postadress som när du blev medlem.

Medlemmar i Enhet väljer att följa våra förhållningssätt och stadgar
Enhet Förhållningssätt | Enhet_Stadgar.pdf

Dra den gula knappen till önskad medlemsavgift.

Det förvalda beloppet är rekommendation. Du kan givetvis ändra beloppet till vad som passar dig. Belopp måste dock vara minst 10 kr vid betalning med kort. (På grund av att betalningssystemet kräver detta. Maestro kort funger inte heller.)

OBS! PlusGiro nummer visas efter du fyllt i uppgifterna. Medlemskap förnyas då du klickat Skapa/Förnya