Partiprogram - Existenslinjen

Harmoniska människor

En harmonisk människa är en rik människaIndividnivå - Harmoniska människor

LIVSKVALITET

Basinkomst täcker grundbehovet för en värdig existens. Med en basinkomst i botten har man större möjligheter att arbeta med sådant man verkligen passar för och trivs med. Den ger med andra ord varje människa mer frihet.


ARBETSLIV

Att få vara med och bidra till det gemensamma, att få arbeta i en takt och omfattning man mår bra av, är en viktig del av ett gott liv. Genom minskad arbetstid kan vi dela på de arbeten som finns, undvika många sjukskrivningar och inlemma de som finns utanför den sociala gemenskapen, som ett arbete innebär.

Erfarenheter från platser där basinkomst införts helt eller delvis visar att människor, befriade från oron över bristande inkomster, har fått bättre hälsa, tagit makten över sina egna liv och frigjort kraft att skapa företag och andra sysselsättningar.


Samhällsnivå - Tryggt samhälle

EXISTENSLINJEN

Enhet vill att samhällets resurser skall delas rättvist mellan alla som lever i det.

EXISTENSLINJEN innebär att alla medborgare får ovillkorlig grundtrygghet i form av en basinkomst, utan krav på motprestation av något slag. Denna politik grundar sig på våra existentiella mänskliga behov. En av dessa är rätten till överlevnad och ett människovärdigt liv under alla omständigheter, även om medborgarens bidrag till samhällets ekonomi är minimal.


ARBETSMARKNADEN OCH NÄRINGSLIVET

Enhet vill att det ska vara enkelt och fördelaktigt att vara småföretagare.

Vi vill också aktivt stödja företag som arbetar på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.


BASINKOMST

Finansieringen av basinkomsten genomförs genom flera tillvägagångssätt. Nästan hela bidragssystemet omarbetas till basinkomst. Avgifter tas ut vid användning av våra naturresurser, som vi betraktar som en ekonomisk allemansrätt och hela folkets gemensamma egendom. En beskattning genomförs på de stora och snabbt ökande vinsterna från automatiseringen, datoriseringen och robotiseringen av produktionen. Samtidigt minskas beskattningen på mänskligt arbete.

Den ovillkorliga basinkomstens storlek beror på det samtida kostnadsläget, och hur den skall utformas i detalj behöver utredas vidare, men avsikten är att den skall motsvara ett existensminimum som täcker alla de mest elementära levnadsomkostnaderna.

En följd av införandet av en basinkomst främjar en återflyttning till landsbygden.


Global nivå - Hållbar planet

RESURSDELNING

Rättvisare fördelning av jordens samtliga resurser, ger förutsättning för harmoniska människor i en trygg och hållbar värld.


Tillbaka