Enhets grundsyn

Hur världen utanför oss ser ut, är ett resultat av vår inre värld. Med den insikten startade Enhet som en rörelse 6 april 1990. Initiativtagare var Ulf Wåhlström. Efter att ha varit egen företagare i tolv år insåg han att de regler som styr affärsvärlden och samhället i stort inte tillfredsställer människans naturliga behov av harmoni och frihet. 

Med Ulfs egna ord: ”Under några år funderade jag ofta över vad som var meningen med livet. Fanns det en större mening än jag var medveten om? Var det värt att ge så mycket tid och energi åt företagsverksamhet? Vad hade vi skapat för samhälle egentligen? Vart tog människan vägen? Vad var livskvalité och lycka?"

"Genom ett medvetet val tog jag ställning för att genomföra en förändring i mitt liv och finna svaren på dessa frågor. Jag sålde mitt företag och fick därför möjlighet att under tre år ägna mig åt privata studier i bland annat kvantfysik, filosofi, psykologi och esoterik. Jag ville skapa ett, för mig, hållbart begrepp om hur människan fungerar och vad som behöver ändras för att vi ska få känna äkta glädje och mening i våra liv."

Ladda ner (PDF)